Nehemiáš 4:8

Nehemiáš 4:8 SLB

Keď som to prezrel, povstal som a prehovoril k šľachticom, predákom a k ostatnému ľudu: Nebojte sa ich! Myslite na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy i domácnosti.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share