Marek 16:14-20

Marek 16:14-20 SLB

Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného.Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť,"hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví." Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej.Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Marek 16:14-20

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.