YouVersion Logo
Search Icon

Matúš 28:16-20

Matúš 28:16-20 SLB

Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,"a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali."Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätéhoa učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;