Matúš 28:16-20

Matúš 28:16-20 SLB

Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,"a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali."Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätéhoa učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Matúš 28:16-20

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.