Matúš 28:1-8

Matúš 28:1-8 SLB

Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň.Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh.A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi.Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného!"Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.""A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám."A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Matúš 28:1-8

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.