Matúš 12:34-37

Matúš 12:34-37 SLB

Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu.Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share