YouVersion Logo
Search Icon

Matey 1

1
Aye t-xe'chil ja' saje Crist
(Lc. 3:23-38)
1Atzin te lu'n atzin tajlal t-xe'chil Jesucrist, a tzajnin ti'j qtzan David ex ti'j qtzan Abraham:#Gen. 12:1-3
2Ante Abraham, ttata Isaac, a ttata Jacob, a ttata Judá junx kyuk'a ttziky ex titz'in. 3Ante Judá tuk'a Tamar, aye' kytata Fares tuk'a Zara. Ante Fares ttata Esrom, a ttata Aram, 4a ttata Aminadab, a ttata Naasón, a ttata Salmón. 5Ante Salmón tuk'a Rahab, aye' ttata Booz, ex ante Booz tuk'a Rut, aye' ttata Obed, a ttata Isaí. 6Ante Isaí, ttata David, a nmaq kawiltaq. Ante David ttata Salomón, a taljo t-xu'jlb'in Urías. 7Ante Salomón ttata Roboam, a ttata Abías, a ttata Asa, 8a ttata Josafat, a ttata Joram, a ttata Uzías, 9a ttata Jotam, a ttata Acaz, a ttata Ezequías, 10a ttata Manasés, a ttata Amón, a ttata Josías, 11a ttata Jeconías kyuk'a txqantl titz'in, a te' kyxi jtz'o'n aj Israel tzmax toj tx'otx' te Babilonia.#2Re. 24:10-15; 2Cr. 36:10; Jer. 27:19-22
12Axsa toj Babilonia ante Jeconías ok te ttata Salatiel, a ttata Zorobabel, 13a ttata Abiud, a ttata Eliaquim, a ttata Azor, 14a ttata Sadoc, a ttata Akim, a ttata Eliud, 15a ttata Eleazar, a ttata Matán, a ttata Jacob, 16a ttata Jse, a tchmil Mariy, a tnana Jesús, a ok tb'i te Crist, a sk'o'nxix tu'n Dios tu'n tok te Kolil.
17Ikytzi'n, attaq kyajlajaj tyajil tzajnin ti'j Abraham tzmaxi' tej tul itz'je David; ex kyajlajaj tyajil tzajnin ti'j David, tej kyxi jtz'o'n aj Israel tzmax toj tx'otx' te Babilonia. Ex attaq kyajlajaj tyajil tzajnin, atxix te' kyxi jtz'o'nxjal toj Babilonia tzmax tej tul itz'je Crist.
Ajo titz'jlin Jesús
(Lc. 2:1-7)
18Atzin titz'jlin Jesucrist ikytzi'n kyjalu'n:
Ante Mariy, a tnana, otaq b'ant ti'j, tu'n tmeje tuk'a Jse.#Lc. 1:26-27 Me tej na'mtaqx kykub' kẍe junx, b'e'x ok tz'aq tal Mariy, noq tu'n tipin Xewb'aj Xjan. 19Me ante Jse, a tu'n toktaq te tchmil, tej tok tka'yin qa otaq tz'ok tz'aq tal Mariy, kub' t-ximin tu'n tkub' tpa'n tib' tuk'a, qu'n jun ichin tz'aqle, ex kub' t-ximin qa noq otaq sk'on Mariy tal. Me tky'e'taq tu'n tel tqanil kywutzxjal, tu'ntzintla mi kub' kyb'inchinxjal mib'in ti'j Mariy; qala' kub' t-ximin tu'n cheb'etaq tu'n tkub' tpa'n tib' tuk'a toj ewajil.
20Ex tzmataq nximin ti'jjo lo, ok tyek'in jun t-angel qAjaw tib' te toj wutziky', ex xi tq'ma'n te: Jse, ay tyajil qtzan nmaq kawil David. Mi xob'a tu'n tjaw mejey tuk'a Mariy, qu'n atzin tal k-itz'jil nya tk'wal jun ichin, qala' tu'n Xewb'aj Xjan. 21Qu'n k-itz'jil jun tal q'a, ex k-okil tq'o'n tb'i Jesús.#Lc. 1:31 K-okil tb'i ikyjo, qu'n kchi kletil xjal toj il tu'n.#Sal. 130:8
22O b'aj tkyaqiljo lo, noq tu'n tjapi'n yol tzaj tq'ma'n qAjaw tu'n yolil Tyol Dios ojtxe, tej tq'ma:
23Jun tal txin, a na'mxtaq tlonte ichin,
ex tzul itz'je jun tal tal q'a.
Ex k-okil juntl tb'i Emanuel,#Is. 7:14
a ntq'ma'n qa Dios quk'a.
24Tej tjaw sak'paj Jse toj twatl, kub' tb'inchin tze'nkuxjo otaq tq'ma t-angel qAjaw te, ex b'e'x xi tk'le'n Mariy te t-xu'jil. 25Me mix i kub'e kẍe junx, tzmaxi' tej tul itz'je tnejil tal, a q'a, a otaqxi tz'ok tz'aq. Ex ok tq'o'n tb'i Jesús.#Lc. 2:21

Currently Selected:

Matey 1: mamNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy