YouVersion Logo
Search Icon

MATEWU 1

1
Rixaka ra Yesu Kriste.
1Buku ya rixaka ra Yesu Kriste, n'wana Davhida, n'wana Abrahama.
2Abrahama a veleka Isaka, Isaka a veleka Yakobo, Yakobo a veleka Yuda ni vamakwavo. 3Yuda na Tamara va veleka Faresi na Zera; Faresi a veleka Esromo, Esromo a veleka Aramu. 4Aramu a veleka Aminadaba, Aminadaba a veleka Nahaxoni, Nahaxoni a veleka Salmoni. 5Salmoni na Rahava va veleka Bowazi, Bowazi na Rhuti va veleka Obede, Obede a veleka Yese, Yese a veleka hosi Davhida.
6Davhida a veleka Solomoni hi nsati wa Uriya. 7Solomoni a veleka Rhobuwamu, Rhobuwamu a veleka Abiya, Abiya a veleka Asa; 8Asa a veleka Yoxafati, Yoxafati a veleka Yoramu, Yoramu a veleka Uziya. 9Uziya a veleka Yohatama, Yohatama a veleka Akazi, Akazi a veleka Hezekiya; 10Hezekiya a veleka Manase, Manase a veleka Amoni. 11Amoni a veleka Yosiya, Yosiya a veleka Yekoniya ni vamakwavo hi nkarhi Vayuda va yisiwaka evukhumbini eBabilona.
12Kutani Yekoniya a veleka Salatiele loko tiko ra ha ku yisiwa eBabilona; Salatiele a veleka Zerubabele; 13Zerubabele a veleka Abiyudi, Abiyudi a veleka Eliyakimi, Eliyakimi a veleka Azori; 14Azori a veleka Sadoki, Sadoki a veleka Akimi, Akimi a veleka Eliyudi, Eliyudi a veleka Eliyazara; 15Eliyazara a veleka Matani, Matani a veleka Yakobo; 16Yakobo a veleka Yosefa nuna wa Mariya, loyi Yesu, la vuriwaka Kriste, a velekiweke hi yena.
17Kutani sweswi, loko ku sunguriwa ha Abrahama ku fika eka Davhida, tinxaka hinkwato, i tinxaka ta khume na mune; loko ku sunguriwa ha Davhida ku fikela evukhumbini bya Babilona, i tinxaka ta khume na mune; kutani loko ku sunguriwa evukhumbini bya Babilona ku fikela eka Kriste, i tinxaka ta khume na mune.
Ta ku tswariwa ka Yesu Kriste.
18Ku tswariwa ka Yesu Kriste ku humelele sweswo: Mariya, mana wa yena, loko a vutiwile hi Yosefa, a tshuka a xurha nyimba hi Moya lowo Kwetsima, va nga si hlangana. 19Kambe Yosefa, nuna wa yena, hikuva a a ri munhu la lulameke, kambe a nga rhandzanga ku n'wi khomisa tingana, a anakanya ku n'wi tshika exihundleni. 20Kakuloko a anakanya swona, ntsumi ya Xikwembu, yi ta eka yena hi norho, yi ku: “Yosefa, n'wana Davhida u nga chavi ku titekela Mariya, nsati wa wena, hikuva leswi xurheke hi yena, i swa Moya lowo Kwetsima; 21U ta veleka wandzisanyana, kutani u ta n'wi thya vito ra Yesu (hileswaku Muponisi), hikuva hi yena la nga ta ponisa tiko ra yena eku biheni ka rona.” 22Leswo hinkwaswo swi humelele leswaku ku endleka leswi Hosi yi nga swi vula hi muprofeta la nga te: 23 “Maswivo, wanhwana u ta tika nyimba, u ta veleka n'wana wa wandzisanyana vito ra yena, u ta churiwa Emanuwele”; loko va hlamusela hileswaku: “Xikwembu xi na hina.”
24Kutani Yosefa loko a pfuka evurhongweni, a endla hilaha ntsumi ya Hosi yi nga n'wi lerisa hakona, a teka nsati wa yena. 25Kambe a nga n'wi tivanga loko a nga si veleka n'wana wa wandzisanyana wa mativula, kutani a n'wi thya vito ra Yesu.

Currently Selected:

MATEWU 1: TSO29

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy