Parallel
1
Die opskrif van die boek
1'n Uitspraak teen Nineve. Die boek waarin die openbaring wat Nahum die Elkosiet ontvang het, opgeteken is.
Dit is klaar met jou!
2Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk,
'n God wat Hom wreek.
Die Here wreek Hom in sy gloeiende toorn,
die Here wreek Hom op sy teëstanders,
sy toorn ontvlam teen sy vyande.
3Die Here is lankmoedig,
maar sy krag is groot:
Hy laat geen skuldige ongestraf nie.
Hy kom in rukwind en storm,
wolke is die stof onder sy voete.
4Hy spreek die see aan en laat dit droog word,
Hy laat al die riviere opdroog.
Basan en Karmel verdor,
die groenigheid op die Libanon verwelk.
5Berge bewe voor Hom,
heuwels wankel;
die aarde, die wêreld en almal wat daarin woon,
deins terug wanneer Hy verskyn.
6Wie kan bly staan voor sy woede?
Wie kan sy gloeiende toorn weerstaan?
Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand.
Rotse word voor Hom uit uitmekaar gebreek.
7Die Here is goed,
Hy is 'n toevlug in tyd van nood,
Hy sorg vir dié wat by Hom skuil.
8Maar met 'n vloed wat alles meesleur,
vee Hy die plek weg waar Nineve lê,
jaag Hy sy vyande die duisternis in.
9Wat julle ook al teen die Here bedink,
Hy maak dit tot niet.
Daar sal nie weer verdrukking wees nie.
10Al is julle inmekaargevleg soos dorings,
en al is julle deurweek van drank,
julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word.
11Daar het een uit jou gekom, Nineve,
wat kwaad bedink teen die Here,
planne wat nie sal slaag nie.
12So sê die Here:
Al is hulle hoe sterk, hoe baie,
hulle sal afgemaai word en tot niet gaan.
Ek het jou verneder, my volk,
maar Ek sal jou nie weer verneder nie.
13Ek breek nou die juk wat op jou is,
Ek vernietig die bande wat jou bind.
14Maar oor jou, Nineve, beveel die Here:
“Jou naam sal nie meer genoem word nie!”
Ek vernietig die beelde in jou tempels,
Ek grawe jou graf, want dit is klaar met jou.
15Kyk daar, oor die berge kom 'n boodskapper aangehardloop
wat goeie nuus aankondig:
Vier jou feeste, Juda,
betaal jou geloftes!
Die verdrukker sal nie weer deur jou land trek nie,
hy is verslaan, vernietig.