MARKUS 14:62

MARKUS 14:62 AFR83

“Ek is,” het Jesus geantwoord, “en julle sal die Seun van die mens sien waar Hy sit aan die regterhand van Hom wat magtig is, en wanneer Hy kom op die wolke van die hemel.”
AFR83: Afrikaans 1983
Share