Parallel
1
1'n Uitspraak van die Here.
'n Woord van die Here aan Israel deur Maleagi.
Esau en Jakob
2Ek het julle lief, sê die Here. Maar julle vra: “Hoe het U ons lief?”
Esau was tog Jakob se broer, sê die Here, en tog het Ek vir Jakob liefgehad 3en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee.
4As Edom sou sê: “Ons is verpletter maar ons sal die puinhope weer opbou,” sal die Here die Almagtige sê: Laat hulle maar bou, Ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toorn vir altyd rus.
5Julle sal dit met julle eie oë sien en julle sal sê: “Die Here is groot, ook buite die grense van Israel.”
Waar is die eer wat My toekom?
6'n Seun eer sy vader
en 'n slaaf sy eienaar.
As Ek dan vader is,
waar is die eer wat My toekom?
En as Ek Here is,
waar is die eerbied vir My dan?
Dit is wat Ek, die Here die Almagtige,
vir júlle vra, priesters,
júlle wat My met minagting behandel.
Maar julle vra:
“Hoe het ons U met minagting behandel?”
7Julle bring onrein voedsel op my altaar,
en dan vra julle: “Hoe het ons U te na gekom?”
Julle doen dit wanneer julle dink:
“Die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word.”
8Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer,
is dit dan nie verkeerd nie?
En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring,
is dit nie verkeerd nie?
Bring bietjie so iets vir jou goewerneur!
Sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang?
Dit is wat die Here die Almagtige sê.
9En dan sê julle: “Maak God dan tog nou goedgesind
dat Hy ons genadig kan wees!”
As julle só optree,
sal Hy een van julle se versoek toestaan?
Dit is wat die Here die Almagtige sê.
10Was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar tevergeefs aan die brand hou nie! Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en Ek wil nie 'n offer van julle hê nie. 11Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word Ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir My offers gebring, rein offers.
Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, 12maar júlle doen my Naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. 13En dan sê julle nog dis 'n klomp moeite en julle trek die neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle bring gesteelde, lam, siek diere, julle bring dit as offers! Moet Ek ingenome wees daarmee dat julle vir My sulke goed bring? vra die Here.
14Daar rus 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer! Ek is die Grootkoning, sê die Here die Almagtige, vir My het die nasies ontsag.