AMOS 1
AFR83

AMOS 1

1
Opskrif
1Die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa. Hy het oor Israel 'n gesig gesien tydens die regering van koning Ussia van Juda en koning Jerobeam van Israel, seun van Joas. Dit het twee jaar voor die aardbewing gebeur.
2Amos het gesê:
Wanneer die Here uit Sion brul,
wanneer Hy sy stem uit Jerusalem laat hoor,
verdor die weivelde van die herders
en verdroog die top van Karmelberg.
Teen Damaskus
3So sê die Here:
Selfs as Damaskus net drie keer sonde gedoen het,
sou Ek sy straf nie herroep het nie.
Maar nou het hy 'n vierde sonde daarby gevoeg:
hy het vir Gilead met skerp ysters gemartel.
4Daarom sal Ek in die paleis van Gasael 'n vuur laat losbreek
en dit sal die mooi huise van Ben-Hadad verteer.
5Ek sal die grendels van Damaskus stukkend breek,
die inwoners van Bikat-Awen
en die regeerder van Bet-Eden uitroei.
Die Arameërs sal in ballingskap na Kir toe weggevoer word,
sê die Here.
Teen die Filistyne
6So sê die Here:
Selfs as Gasa net drie keer sonde gedoen het,
sou Ek sy straf nie herroep het nie.
Maar nou het hy 'n vierde sonde daarby gevoeg:
hy het mense voor die voet as ballinge weggevoer
en aan Edom uitgelewer.
7Daarom sal Ek binne die mure van Gasa 'n vuur laat losbreek
en dit sal sy mooi huise verteer.
8Ek sal die inwoners van Asdod
en die regeerder van Askelon uitroei.
Ek sal my hand teen Ekron oplig,
en die Filistyne wat nog oor is, sal omkom,
sê die Here my God.
Teen Tirus
9So sê die Here:
Selfs as Tirus net drie keer sonde gedoen het,
sou Ek sy straf nie herroep het nie.
Maar nou het hy 'n vierde sonde daarby gevoeg:
hy het mense voor die voet as ballinge aan Edom uitgelewer
en nie aan die ooreenkoms met sy bondgenote gedink nie.
10Daarom sal Ek binne die mure van Tirus 'n vuur laat losbreek
en dit sal sy mooi huise verteer.
Teen Edom
11So sê die Here:
Selfs as Edom net drie keer sonde gedoen het,
sou Ek sy straf nie herroep het nie.
Maar nou het hy 'n vierde sonde daarby gevoeg:
hy het die Israeliete, sy broers, agtervolg met die swaard
en die broederliefde verloën,
hy het hulle in sy toorn verskeur,
sy woede het bly kook.
12Daarom sal Ek in Teman 'n vuur laat losbreek
en dit sal die mooi huise van Bosra verteer.
Teen die Ammoniete
13So sê die Here:
Selfs as die Ammoniete net drie keer sonde gedoen het,
sou Ek hulle straf nie herroep het nie.
Maar nou het hulle 'n vierde sonde daarby gevoeg:
hulle het swanger vrouens in Gilead oopgesny
en hulle eie gebied uitgebrei.
14Daarom sal Ek binne die mure van Rabba 'n vuur aansteek
en dit sal sy mooi huise verteer.
Dié dag sal daar geskreeu word
en sal daar oorlog wees, 'n storm, 'n orkaan.
15Hulle koning sal in ballingskap weggevoer word,
hy en sy amptenare saam met hom,
sê die Here.

© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1983, 1992. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.


Learn More About Afrikaans 1983

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.