2 KORINTIËRS 12:8-9

2 KORINTIËRS 12:8-9 AFR83

Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

2 KORINTIËRS 12:8-9

Share