Ioane 1
RSCB

Ioane 1

1
‘Ua Liutino Tagata le ‘Upu
1Sa i le amataga le ‘Upu, sa i le Atua le ‘Upu, o le Atua fo‘i le ‘Upu.#Kene 1.1; 1 Ioane 1.1; Fa‘aa 19.13; Ioane 17.5 2O ia lava sa i le Atua i le amataga. 3Na ia faia mea uma lava; e leai fo‘i se mea e tasi na faia e le‘i faia e ia.#Kolo 1.16; 1 Kori 8.6; Epe 1.2 4Sa ‘iā te ia le ola; o le ola fo‘i o le malamalama lea o tagata. 5‘Ua pupula mai fo‘i le malamalama i le pouliuli, ‘ae le‘i manumālō i ai le pouliuli.
6Na ‘auina mai le tagata mai le Atua, o Ioane lona igoa.#Mata 3.1; Mare 1.4; Luka 3.1-2 7Na sau o ia o le molimau, ‘ina ‘ia molimau i le malamalama, ‘ina ‘ia fa‘atuatua i ai o tagata uma lava ‘iā te ia. 8E lē o ia o le malamalama, a ‘ua sau o ia ‘ina ‘ia molimau i lea lava malamalama. 9O le malamalama moni lea, na te fa‘amalamalamaina tagata uma lava o lo‘o ‘ua maliu mai i le lalolagi.
10Sa i le lalolagi o ia, na ia faia fo‘i le lalolagi; ‘ae le‘i iloa lava o ia e le lalolagi. 11‘Ua maliu mai o ia i lona lava nu‘u, ‘ae le‘i talia o ia e ona lava tagata. 12A o i latou uma o ē na talia o ia ma fa‘atuatua i lona suafa, na ia avatu i ai o lea manuia, ‘ia ‘avea i latou ma fānau a le Atua.#Ioane 3.18; 1 Ioane 5.13 13O i latou, e lē o le toto na fānau ai, e lē o le mana‘o fo‘i o le tino e lē o le loto fo‘i o le tagata, a o le Atua lava.
14‘Ua liu tino tagata le ‘Upu, sa mau fo‘i o ia ma i tatou, na matou matamata i lona mamalu; o le mamalu lava lea o le Alo e to‘atasi o le Tamā, ‘ua tumu o ia i le alofa tunoa ma le fa‘amaoni.
15‘Ua molimau Ioane ‘iā te ia, ma ‘alaga atu, ‘ua fa‘apea, “O ia lenei sa a‘u fai atu ai, ‘O lē mulimuli mai, e sili o ia ‘iā te a‘u, auā o ia na muamua ‘iā te a‘u.’”
16O lona tumu ‘ua maua ai e i tatou uma lava le alofa tunoa, e fa‘aopoopo i le alofa tunoa. 17Auā na tu‘uina mai e Mose le tulafono, a o le alofa tunoa, ma le mea moni, mai ‘iā Iesu Keriso lea. 18E le‘i va‘aia lava se tasi i le Atua. O le Alo#1.18 Alo: O nisi fa‘aliliuga; Atua. e to‘atasi o lo‘o i le fatafata o le Tamā, o ia ‘ua na fa‘ailoa mai o ia.
O le Sāvali a Ioane Papatiso
(Mata 3.1-12; Mare 1.1-8; Luka 3.1-18)
19O le molimau lenei a Ioane, ‘ina ‘ua ‘a‘auina mai o tagata Iutaia o ositaulaga ma sa Levī mai Ierusalema, ‘ina ‘ia latou fesili mai ‘iā te ia, “O ai ‘ea oe?”
20‘Ona ta‘utino lea o ia, e le‘i fa‘afiti, a ‘ua ta‘utino atu, “E lē o a‘u o le Keriso.”
21‘Ua fesili mai fo‘i i latou ‘iā te ia, “A o ai oe? O Elia ‘ea oe?”#Teu 18.15, 18; Mala 4.5
‘Ua fai atu o ia, “E lē o lea.”
“O le perofeta ‘ea oe?”
‘Ua tali atu o ia, “E leai.”
22‘Ona latou fai mai ai lea ‘iā te ia, “O ai ‘ea oe? ‘Ina ‘ia matou ‘ave le tali i ē na ‘a‘auina mai i matou; Se a ‘ea sau ‘upu ‘iā te oe?”
23‘Ona fa‘apea atu ai lea o ia:#Isai 40.3; Mare 1.3; Mata 3.3; Luka 3.4
“O a‘u o le leo o lē ‘alaga i le vao,
‘‘Inā fa‘alaulelei ia le ala o le Ali‘i, fa‘apei ‘ona fai mai ai o le perofeta o Isaia.’”
24O i latou fo‘i na ‘a‘auina mai, o isi o i latou o le ‘au faresaio. 25‘Ona latou fesili lea ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea mai ‘iā te ia, “Se a fo‘i le mea ‘e te papatiso ai, pe ‘āfai e lē o oe o le Keriso, e lē o Elia, e lē o se perofeta?”
26‘Ua tali atu Ioane, ‘ua fa‘apea atu, “‘Ou te papatiso i le vai; a o lo‘o tu mai i totonu ‘iā te ‘outou le tasi, tou te lē iloa o ia. 27O ia lea o lo‘o mulimuli mai, e sili lava o ia ‘iā te a‘u; ‘ou te lē aogā ‘ona ‘ou tatalaina le nonoa o lona se‘evae.”
28O mea ia na faia i Petania, i tala atu o Ioritana, sa papatiso ai Ioane.
O le Tama‘i Mamoe a le Atua
29O le taeao ‘ua va‘ai atu ai Ioane ‘iā Iesu o maliu mai ‘iā te ia ‘ona fai ane lea, “Fa‘auta i le Tama‘i mamoe a le Atua, na te ‘ave‘esea le agasala a le lalolagi.#Ioane 1.36; Isai 53.7; Galu 8.32; 1 Pete 1.19; Fa‘aa 5.6; 1 Ioane 3.5 30O ia lea na ‘ou fai atu ai, ‘O lo‘o mulimuli mai le tagata, e sili o ia ‘iā te a‘u, auā o ia na muamua ‘iā te a‘u.’ 31‘Ou te lē iloa fo‘i o ia; ‘ae peita‘i ‘ina ‘ia fa‘aalia o ia ‘iā Isaraelu, o le mea lea na ‘ou sau ai e papatiso i le vai.”
32‘Ua molimau fo‘i Ioane, ‘ua fa‘apea: “Na ‘ou iloa le Agaga ‘ua afio ifo mai le lagi, peiseaī se lupe, ‘ua nofo i ona luga. 33‘Ou te le‘i iloa o ia, peita‘i o ia na ‘auina mai a‘u e papatiso i le vai, na fetalai mai o ia ‘iā te a‘u, ‘O lē ‘e te iloa le Agaga ‘ua afio ifo i ai, ma nofo i luga ‘iā te ia, o ia lava lea na te papatiso i le Agaga Pa‘ia.’ 34‘Ua ‘ou va‘aia fo‘i ma ‘ou molimau o ia lava le Alo o le Atua.”
O Ulua‘i So‘o o Iesu
35O le taeao sa toetū ai Ioane ma nisi ona so‘o e to‘alua; 36‘ua ia va‘ai fo‘i ‘iā Iesu o sāvali ane, ‘ona fa‘apea atu lea o ia, “Fa‘auta i le Tama‘i mamoe a le Atua.”
37‘Ua fa‘alogologo fo‘i ona so‘o e to‘alua i lana ‘upu, ‘ona la mulimuli mai ai lea ‘iā Iesu. 38‘Ua fāliu Iesu, ‘ua silafia i lā‘ua ‘ua mulimuli mai, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i lā‘ua, “Se a ‘ea la ‘oulua fe‘au?”
‘Ua fai mai i lā‘ua ‘iā te ia, “Rapi e,” (O lona uiga pe a fa‘amatalaina, le a‘oa‘o e,) “O fea ‘e te nofo ai?”#1.38 o fea ‘e te nofo ai?: O le fa‘aliliuga tuai; o fea ‘e te mau ai?
39‘Ua fetalai atu o ia ‘iā te i lā‘ua, “Ō mai ia, ‘inā matamata.” ‘Ua la ō ane ma matamata atu i le mea ‘ua nofo ai o ia; ‘ona latou nonofo lea ma ia i lea aso, auā po ‘ua o‘o i le itūlā e fa i le afiafi.
40O Aneterea, o le uso o Simona Peteru, o le tasi lea o i lā‘ua na fa‘alogologo ‘iā Ioane, ma mulimuli mai ‘iā Iesu. 41‘Ua ia ulua‘i maua lona lava uso o Simona, ‘ona fai atu lea ‘iā te ia, “‘Ua mā maua le Mesia,” (o lona uiga o le Keriso.) 42‘Ua ia ‘aumaia fo‘i o ia ‘iā Iesu ‘ua silasila atu Iesu ‘iā te ia, ‘ona fetalai atu lea,
“O Simona oe, o le atali‘i o Iona, o le a igoa oe ‘iā Kefa”#1.42 Kefa: mai le gagana Arama, o lona uiga “Papa” (o lona uiga o Peteru).
‘Ua Vala‘auina e Iesu ‘ia Filipo ma Natanielu
43O le taeao ‘ua finagalo ai Iesu e maliu atu i Kalilaia ‘ua na silafia Filipo, ‘ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Mulimuli mai ia ‘iā te a‘u.” 44O le Petesaita fo‘i Filipo; o le ‘a‘ai lea a Aneterea ma Peteru. 45‘Ua maua Natanielu e Filipo, ‘ona fai atu lea ‘iā te ia, “‘Ua matou maua o ia lē ‘ua tusia e Mose i le tulafono, ‘atoa ma le ‘au perofeta, o Iesu lea, o le atali‘i o Iosefa, o le Nasareta.”
46‘Ua fai mai Natanielu ‘iā te ia, “E mafai ‘ea ‘ona tupu o se mea lelei mai Nasareta?”
‘Ua fai atu Filipo ‘iā te ia, “‘Inā sau ia, ‘inā matamata.”
47‘Ua silafia e Iesu o Natanielu o lo‘o sau ‘iā te ia, ‘ona fetalai ane lea ‘iā te ia, “Fa‘auta, o le Isaraelu moni, e leai sona pepelo.”
48‘Ua fai mai Natanielu ‘iā te ia, “Na e silafia a‘u ifea?”
‘Ua tali atu Iesu, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te ia, “Na ‘ou iloa oe i lalo o le mati, a o le‘i vala‘au atu lava Filipo ‘iā te oe.”
49‘Ona tali mai lea o Natanielu, ‘ua fa‘apea mai ‘iā te ia, “Rapi e, o oe lava o le Alo o le Atua, o oe lava o le Tupu o Isaraelu.”
50‘Ua tali atu Iesu, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te ia, “‘Ua e talitonu ‘ea auā na ‘ou fai atu ‘iā te oe, na ‘ou iloa oe i lalo o le mati? ‘E te va‘aia mea e silisili i nei mea.” 51‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu#1.51 Iesu: O le fa‘aliliuga tuai; ia. ‘iā te ia, “E moni, e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e mulimuli ane e va‘aia, e ‘outou le lagi ‘ua avanoa; o agelu fo‘i a le Atua e ō a‘e ma ifoifo i luga o le Atali‘i o le tagata.”#Kene 28.12

Revised Samoan Catholic Bible © Bible Society of the South Pacific, 2010.


Learn More About O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.