Mataio 1
RSCB

Mataio 1

1
O le Gafa o Iesu
(Luka 3.23-38)
1O le tusi i le gafa o Iesu Keriso, o le atali‘i o Tavita, o le atali‘i ia o Aperaamo.#1.1 Aperaamo: O le talaga o le gafa o Iesu e Mataio, e amata mai ‘iā Aperaamo e pau mai ‘iā Iesu. O le gafa tautupu fa‘a-Iutaia ‘ina ‘ia fa‘ailoa mai ai le so‘otaga o le Mesia na folafolaina ma tupuga o tagata Isaraelu e pei o Aperaamo ma Tavita. O Iesu o le Mesia e mai ‘āiga tautupu o Isaraelu. 2Na fānaua e Aperaamo o Isaako; na fānaua fo‘i e Isaako o Iakopo; na fānaua e Iakopo o Iuta ma ona uso, 3na fānaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ‘iā Tamara; na fānaua e Faresa o Esaroma; na fānaua e Esaroma o Arama; 4na fānaua e Arama o Aminatapu; na fānaua e Aminatapu o Naasona; na fānaua e Naasona o Salemona; 5na fānaua e Salemona o Poasa mai ‘iā Raava; na fānaua e Poasa o Opeta mai ‘iā Ruta; na fānaua e Opeta o Iese.
6Na fānaua e Iese o le tupu o Tavita; na fānaua e le tupu o Tavita o Solomona mai le avā a Uria; 7na fānaua e Solomona o Reopoamo; na fānaua e Reopoamo o Avia; na fānaua e Avia o Asa; 8na fānaua e Asa o Iosefatu; na fānaua e Iosefatu o Iorama; na fānaua e Iorama o Usia; 9na fānaua e Usia o Iotama; na fānaua e Iotama o Aasa; na fānaua e Aasa o Esekia; 10na fānaua e Esekia o Manase; na fānaua e Manase o Amone;#1.10 Amone: O nisi fa‘aliliuga; Amosa. na fānaua e Amone o Iosia; 11na fānaua e Iosia o Iekonia ma ona uso, ‘ina a tāfea i Papelonia.#2 Tu 24.14-15; 2 No 36.10; Iere 27.20
12‘Ua o‘o le tāfeaga i Papelonia, ‘ona fānaua ai lea e Iekonia o Salatielu; na fānaua e Salatielu o Serupapelu; 13na fānaua e Serupapelu o Apiuta; na fānaua e Apiuta o Eliakimo; na fānaua e Eliakimo o Asora; 14na fānaua e Asora o Satoka; na fānaua e Satoka o Akeimo; na fānaua e Akeimo o Eliuta; 15na fānaua e Eliuta o Eleasaro; na fānaua e Eleasaro o Matano; na fānaua e Matano o Iakopo; 16na fānaua e Iakopo o Iosefa le tane a Maria, na fānaua ai IESU, o lē ‘ua igoa ‘iā Keriso.
17O lenei, o tupulaga uma e āfua mai ‘iā Aperaamo e o‘o ‘iā Tavita, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e āfua fo‘i ‘iā Tavita e o‘o i le tāfeaga i Papelonia, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e āfua fo‘i i le tāfeaga i Papelonia e o‘o i le Keriso, e sefulu ma le fa ia tupulaga.
O le Fānau mai o Iesu Keriso
(Luka 2.1-7)
18Sa fa‘apea ‘ona fānau mai o Iesu Keriso. Sa faufautane lona tinā o Maria ‘iā Iosefa, ‘ua iloa ‘ua tō o ia i le Agaga Pa‘ia, a o le‘i fa‘atasi i lā‘ua.#Luka 1.27 19O Iosefa#1.19 Iosefa: po o Iosefo. fo‘i lana tane o le tagata amiotonu ia, e le‘i loto fo‘i o ia ‘ina fa‘amasiasi ‘iā te ia i luma o tagata, ‘ua ia manatu e fa‘ate‘a lemū ‘iā te ia. 20A o mānatunatu o ia i nā mea, fa‘auta, ‘ua fa‘aali mai ‘iā te ia le agelu a le Ali‘i i le miti, ‘ua fa‘apea mai, “Iosefa e, le atali‘i o Tavita, ‘aua ‘e te fefe ‘inā ‘aumai ‘iā te oe o Maria lau avā; auā o lana tō mai le Agaga Pa‘ia lea. 21E fānau mai e ia le tama tane, ‘e te fa‘aigoa fo‘i ‘iā te ia o Iesu; auā e fa‘aola e ia lona nu‘u ai a latou agasala.”#Luka 1.31
22‘Ua o‘o nei mea uma ‘ina ‘ia taunu‘u ai le afioga a le Ali‘i i le perofeta, ‘ua fa‘apea mai:
23“Fa‘auta, e tō le taupou ma fānau mai le tama tane,
latou te fa‘aigoa fo‘i ‘iā te ia o Emanuelu;”
o lona uiga pe a fa‘amatalaina, “‘Ua ‘iā te i tatou le Atua.”#Isai 7.14
24‘Ua ala Iosefa sa moe, ‘ona faia lea e ia e pei ‘ona fai mai ai ‘iā te ia o le agelu a le Ali‘i; ‘ua na ‘aumai lana avā. 25‘Ae lā te le‘i feiloa‘i#1.25 le‘i feiloa‘i: po o le‘i feusua‘i po o e le‘i fa‘aulugali‘i. ‘ua o‘o ‘ina fānau mai e ia o lana tama tane ulumatua; ‘ua ia fa‘aigoa fo‘i ‘iā te ia o Iesu.#Luka 2.21

© 2010 Bible Society of the South Pacific

Learn More About O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma