YouVersion Logo
Search Icon

Jn 1

1
Aju' tyol Dyos ok te xjal
1Tej ttzajku' qe t-xetnejel atitoqtlte' Yol, ex atitoqju' Yol junx tuk'i'l Dyos ex axte Dyosju'. 2Atzunju' Yol atitoq junx tuk'i'l Dyos atxi'x ttzajlen qe tkyaqil. 3Tkyaqilju' b'ajb'ent, ate b'inchankye; mixwitloti' tkyaqilju' ati naqwit mya Yol b'inchante. 4Tuk'i'l Yol ta'yaju' chwinqlal, atzunju' chwinqlal atoq spik'un kyeju' xjal te tkyaqil twitz tx'otx'. 5Aju' spik'un lu nqoptz'aj toju' qlolj, ex mixti'x nkub' yupj kyu'nju' qxopin. 6Atitzun jun ichan tzaj chq'o'n tu'n Dyos, Xwan tb'i 7tu'n tok te tziyal, tu'ntzun tyolin kye xjal ti'ju' spik'un ex tu'n kyokslan xjal tu'nju' chik'b'ab'l ntma'n. 8Myate Xwan spik'un, naq o'kx ul chq'o'n chik'b'alte ti'ju' spik'un. 9Aju' spik'un axxi'x, ch'inxtltoq tul twitz tx'otx' spik'umalte toj kychwinqlal xjal. 10Aju' tok tb'i Yol atitoq twitz tx'otx', maskyepe' tu'nelte kub' tb'incha'na Dyosju' twitz tx'otx', aye'tzunju' ate' twitz tx'otx' min elkynik' te. 11Tetzunj tul twitz tx'otx', mixti'x k'amli kyu'nju' xjal teqe'. 12Aye'tzunju' xjal e'k'monte ex e'okslan te, xitq'o'n kyoklen tu'n kyok te tk'wal Dyos. 13Ex tk'wal Dyos qe', mya kyi'j xjal ẍe' itz'ja', mujqa aye'wt xjal ẍe' q'mante, qu'n aku'te Qman Dyos sok'onkye te tk'wal. 14Aju' tok tb'i Yol matz'ok te ichan ex manajan qxol. Ex qilju' tajwalil, axju' tajwalil o'kxku' jun Tk'wal Dyos, nojni tu'n xtalb'il ex axxi'x yolin. 15Ti'jtzunju' tok tb'i Yol yolina' Xwan tej tmante: Ti'jtzu'n nchan lu nchin yolina'toqe', aj oje txinma'ne' kyeye' qa tzultoq wi'jxi'ye' ex nimxi'x toklen kye nwitze', qu'n atitltoq na'mxtoq witz'jiye', nchije' xinma'ne' kyeye', chi Xwan.
16Ti'jtzun tkyaqil ati te, qkyaqil matxi' qk'am jun xtalb'il te; 17qu'n aju' ojtxi' kawb'il a Moyses ul q'inte, atzunju' tk'u'jlalil exju' axx'ix a Jesukrist sul q'inte. 18Mix-a'lox jun ojewt til Dyos; ma'tzun tzaj chik'b'a'n qe tu'nju' o'kxku' jun Tk'wal Dyos, qu'n Dyosnate' ex majx nche yolin tuk'i'l Dyos Manb'aj.
Yolin Xwan Jawsal a' ti'j Jesukrist
(Mt 3.11-12; Mc 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Atzun yol ja'lu tma Xwan, tej kyxi' chq'o'n kynejel pale ex aj Leb'i toj Jerusalen tk'etz kyu'n kawil aj Juda qanilte te alkyetoq. 20Atzunte Xwan xitchik'b'a'n axxi'x kye ex tma:
—Myayinwe' Krist, chij.
21Ex xikyqani'n jumajtl te:
—¿Altzunkyeya ikju'? ¿Mujqa ajuya Eliy t-sanjelal Dyos? chechij.
Atzunte Xwan xitma'n kye:
Myayinwe', chij.
Aye'tzunkye ilti'j kyu'n tqe'k qanilte.
—Alkyetzuntza, ¿Mujqa aya jun t-sanjelal Dyos ati tulel? chechij.
Atzunte Xwan xittzaq'we'n kye:
Ex myayinwe', chi Xwan.
22Xikma'ntzuntz te Xwan:
—¿Alkyexi'xtzun ikju'? q'mantza tu'ntzun txi' qchik'b'a'ne' kyeju' ẍetzaj chq'onqeye'. ¿Titi' ntma'na ti'jxa, alkyexi'xa? chechij.
23Atzunte Xwan xittzaq'we'n kye:
—Ayinwejuye' nchin ẍch'in kuw toj chq'ajlaj kjalu: Kyb'inchame' jun tb'e Taye tzinun ti'j, se'nx tma Isayiy t-sanjelal Dyos.
24-25Xi'tzun kqani'n exi' chq'o'n kyu'n parisey yolil tuk'i'l Xwan te kjalu:
—Qanatzun myaya Jesukrist, exqa myaya Eliy mujqa jun t-sanjelal Dyos, ¿Tiquntzun njawa tq'o'na a' kywi' xjal? chechij.
26Atzunte Xwan xittzaq'we'n kye:
—Njaw we' a' wu'n kwi' xjal toj a'; extzun ati jun kxole' minti' ojtzqi'n kyu'ne' 27ex tzul wi'jxi'ye'. Expe' mixti'we' woklen tu'n tel npoq'injuye' taq'e'l t-xajab', qu'n nimxi'x toklen kye nwitze'.
28Tkyaqil ja'lu b'aj toju' tnam B'etanya tb'i, tojxi' jun plajtl teju' nin a' Jordan, atzu' ja intoq jawsana' Xwan a' kwi' xjal.
Ate Jesus tal trit Dyos
29Tetzun juntl q'ij ilwi Jesus tu'n Xwan, xi'toq ttzaj lq'e tk'etz, ex tma: ¡kka'yinxe' ichan tzul chix, atzun ichanju' sk'o'n tu'n Dyos ex nakuj jun tal rit, nel ti'nju' kyil xjal toj tkyaqil twitz tx'otx'!. 30Ti'jtzu'n ichan lu nyolina'ye' tej nmanteye' kyeye': Atix juntl tzul wi'jxi'ye' ex nimxi'xte toklen kye nwitze', qu'n atitoqtl tej na'mxtoq witz'jiye', nchije' kyeye'. 31Expe' mixtoq junti' ojtzqi'nwe' twitz wu'n, ex tu'ntzun ja'lu njaw nq'o'ne' a' kwi' xjal tu'ntzun telkynik'ju' aj Israel te, chi Xwan.
32Ex ttziyate Xwan kjalu: Wile' Xewb'aj Xjan ku'tz toj kya'j nakuj jun paloms saq ti'j, ex kub'ten tib'aj Jesus. 33Mixtoqti' ojtzqi'n wu'ne' alkye; atzunju' tzaj chq'onweye' jawsal a', tzaj tma'n kjalu: Qama tila al qib'aj mak'u'la' Xewb'aj Xjan ex makub'ten tib'aj, atzun ktzajil q'onte Xewb'aj Xjanju' kye xjal, chij tzaj tma'n weye'. 34Matxi' wilku'ye' tu'n nwitze', qu'mtzun kxe'l ntziya'ne', qa ate lu tk'wal Dyos, chi Xwan b'aj tma'n.
Aye' tnejel t-xnaq'tzb'en Jesus
35Tojtzun juntl q'ij, atitoq Xwan wa'l kyuk'ilju' kab'e' t-xnaq'tzb'en. 36Tetzunj tlonte Xwan xi'toq tik' Jesus, tma:
—¡Kka'yinxe' ichan chix, atzun ichanju' sk'o'n tu'n Dyos ex nakuj jun tal rit!
37Aye'tzunju' kab'e' t-xnaq'tzb'en Xwan tej kb'inte lu, eb'jik'lpe ti'j Jesus. 38Atzunte Jesus anjtz ka'yinti'j, tetzunj txi' tka'yin lepchqe'ktoq ti'j xitqani'n kye:
—¿Titi' nkjyo'ne'? chij.
Aye'tzunkye xikytzaq'we'n te:
—Xnaq'tzal, ¿Ja tu'me'l najla'ya? chechij.
39Atzunte Jesus xittzaq'we'n kye:
—Kuktzaje' ex qo'qeye' ka'yilte. Exi'tzun ex kyil jatoq najla'ya Jesus, ex axtzu' ekyeja' ten tk'etz, qu'n matoq tzaj kyaje' or te qale.
40Aju' Leẍ titz'in Luch atoqtzun junju' kxolju' kab'e' eb'inte yol tma Xwan ex eb'jik'lpe ti'j Jesus. 41Eltzun yalju' Simon tnejelxi'x twitzju' Leẍ ex lwiyxi'x xitma'n te:
—Matxi' tz'el yalju' Krist qu'ne' aju' ati toklen tu'n Dyos. Chij.
42Xi'tzun q'i'n Simon tu'n Leẍ tk'etz Jesus; tetzunj tok ka'yi'n Simon tu'n Jesus, xitma'n te:
—Aya Simon tk'wal Xwan, aju' tb'iya k'okyel te Sepas, ax tz'elpuna'ju' Luch mujqa ab'j.
Tej ktxokli Pelip ex Natanael tu'n Jesus
43Tetzun juntl q'ij kub' t-xima'n Jesus tu'n txi' toju' tx'otx' Kaliley. Atzuntzu' ela' yalju' Pelip tu'n, ex xitma'n te:
—Lpeka wi'je'.
44Atzunte Pelip atoqtzu' najla' toju' tnam B'etzayda ktanam Leẍ ex Simon. 45Xi'tzun Pelip jyolte Natanael, tetzunj tel yal tu'n xitma'n te:
—Matxi' tz'el yalju' wnaq qu'ne' aju' tz'ib'a'n tu'n Moyses kyoju' tu'jil kawb'il, ex kyej tz'ib'a'n kyu'n t-sanjelal Dyos ojtxi'. Aju' Jesus aj Nasaren, tk'wal Jse, chi Pelip.
46Atzunte Natanael xitma'n te Pelip:
—¿Ma tojtzun tal Nasaret k'eletza jun xjal b'a'n? chi Natanael.
Atzunte Pelip xittzaq'we'n te:
—Qo'chaqa ka'yilte wuk'i'le'.
47Tetzunj tlonte Jesus ch'inxtltoq tpon Natanael tk'etz, tma:
—Lu jun aj Israelxi'x tzul, ex mixti' sb'ub'l ati toj tanmi, chi Jesus.
48Atzunte Natanael xitqani'n te Jesus ex tma:
—¿Se'n taq'witzun ojtzqi'nqine' tu'na? chij.
Xi'tzun ttzaq'we'n Jesus te:
—Mawile' tej atitoqa tjaq' junwi' iw, tej na'mxtoq ttzaj txko'na tu'n Pelip.
49Xi'tzun tma'ntl Natanael te Jesus:
—Xnaq'tzal, ¡ateju'ya tk'wal Dyos, ex aya knimaqkawil aj Israel!
50Atzunte Jesus xittzaq'we'n te:
—¿Ma'pe' chinx toksla'na naqtu'n xinma'ne' teya qa atitoqa tjaq' jun wi' iw? Okpe' k'okyel tka'yin txqantla ti'xti' nimaqxi'x toklen kyetwitz ja'lu.
51Ex ikx xitma'n Jesus te:
—Axxi'x kxe'l nma'n kyeye' qa k'okyel kka'yine' kya'j k'ab'li, exqe' tanjl Dyos nche jax toj kya'j ex nche k'u'l wib'aje' ayine' Tk'wal Dyos, chi Jesus kye.

Currently Selected:

Jn 1: MAMO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy