Juan 1
RCHQ2
1
Diospa Siminmanta
1Tukuy imapa qallariyninpiqa Simiqa karqañam, chay Simiqa Dioswanmi karqa, chay Simiqa Diosmi. 2Paymi tukuy imapa qallariyninpi Dioswan karqa. 3Paynintakamam tukuy imapas unanchasqa karqa, mana paywanqa manam imapas unanchasqachu karqa. 4Kawsaymi paypi karqa, chay kawsaymi llapa runakunapaq achkiy karqa. 5Kay achkiymi tutayaypi kancharirqa, tutayaypas manam wañuchiyta atirqachu.
6 # Mt 3.1; Mr 1.4; Lc 3.1-2. Diosmi huk runata kachamurqa, sutinmi karqa Juan. 7Paymi chay achkiymanta willakunanpaq testigo hina hamurqa, chaynapi Juannintakama lliw runakuna creenankupaq. 8Juanqa manam chay achkiychu karqa, aswanqa chay achkiymanta willakunanpaq kachamusqallam. 9Llapa runakunata kanchariq cheqap achkiymi kay pachaman hamurqa.
10Kay pachapim karqa, kay pachapas paynintakama unanchasqam karqa, runakunam ichaqa mana reqsirqakuchu. 11Paypa kaqmanmi hamurqa, paypa kaqkunam ichaqa mana chaskirqakuchu. 12Haykam payta chaskispa iñiqninkunamanmi ichaqa atiyta qorqa Diospa churinña kanankupaq. 13Paykunaqa manam nacerqaku yawarmantachu, manataqmi aychaman hinachu, nitaqmi runapa munasqanman hinachu, aswanqa Diosmantam.
14Chay Simim runayaruspan ñoqanchikwan yacharqa. Atiynintapas rikurqanchikmi, chay atiytam sapallan Churin kasqanrayku Taytamanta chaskirqa, payqa kuyakuywan hinaspa cheqap kaywan huntarisqam karqa. 15Juanmi paymanta willakuspan nirqa:
Paymantam nirqani: “Qepay hamuqqa ñoqamantaqa atiyniyuqmi, payqa manaraqpas nacechkaptiyqa karqañam”, nispay.
16Paypa tukuy kapuqninmantam chani-chaninta mana imallapaq chaskinchik. 17Leyqa Moisesnintakamam qomusqa karqa, kuyakuywan cheqap kaqmi ichaqa Jesucristontakama hamuwarqanchik. 18Diostaqa manam pipas rikurqachu, aswanqa sapallan Churinmi Dios kasqanrayku hinaspa Taytanwan huklla kasqanrayku, imaynam Dios kasqanta reqsichiwarqanchik, nispa.
Bautizaq Juanpa willakusqanmanta
(Mt 3.11-12. Mr 1.7-8. Lc 3.15-17)
19Kaynatam Juan willakurqa, Judiokunapa kamachiqninkunam Jerusalenmanta sacerdotekunata hinaspa levitakunata kacharqaku: ¿Pitaq kanki? nispa Juanta tapumunankupaq.
20Chaymi Juanñataq mana llullakuspa willakurqa:
Manam ñoqachu Cristoqa kani, nispa.
21 # Mal 4.5. # Dt 18.15, 18. Hinaptinmi tapurqaku:
Chaynaqa, ¿pitaq kanki? ¿icha profeta Eliaschu? nispanku.
Juanñataqmi nirqa:
Manam ñoqaqa Eliaschu kani, nispa.
Chaymi paykunañataq kaqllamanta tapurqaku:
¿Icha qamchu Diospa kachamusqan profeta kachkanki? nispanku.
Juanñataqmi nirqa:
Manam paychu kani, nispa.
22Hinaptinmi nirqaku:
Chaynaqa, ¿pitaq kanki? Kachamuwaqniykumanmi willanayku. ¿Pim kasqaykitataq niwankikuman? nispanku.
23 # Is 40.3. Chaymi Juan nirqa:
Ñoqaqa kani profeta Isaiaspa nisqanpi hina: “Señorpa hamunan ñanta derechaychik” nispa purunpi qayakuqmi.
24Juanta tapumunankupaq riqkunaqa fariseokunam karqaku. 25Paykunam musoqmanta tapuspa nirqaku:
Mana Cristopas, ni Eliaspas, nitaq profetapas kachkaspaykiqa ¿imanasqataq bautizankiqa? nispanku.
26Juanñataqmi nirqa:
Ñoqaqa yakullawanmi bautizani, ichaqa qamkuna ukupim kachkan mana reqsisqaykichik. 27Paymi qepay hamuqqa. Paypataqa manam usutanpa watullantapas paskanaypaq hinachu kani, nispan.
28Chaykunaqa pasakurqa Jordán mayupa waklawnin #1.28 Betabarapa huknin sutinqa Betaniam.Betábara lawpim, chaypim Juan bautizachkarqa.
Jesusqa Diospa churin kasqanmanta
29Juanmi paqarinnintin punchaw rikururqa Jesusta paypa lawman hamuchkaqta, hinaspanmi nirqa:
Qawaychik, paymi llapa runakunapa huchanta mayllaq Diospa #1.29 Cordero nispaqa nichkan Señor Jesucristomantam.Corderonqa. 30Paymantam nirqani: “Qepay hamuqqa ñoqamantapas ñawpaq kaqraqmi, payqa manaraqpas kachkaptiymi karqaña”, nispay. 31Manam ñoqapas reqsirqanichu, ichaqa yakuwanmi bautizarqani, chaynapi Israel runakuna reqsinankupaq, nispa.
32Juanqa nirqataqmi:
Ñoqam rikurqani Chuya Espíritu hanaq pachamanta paloma hina uraykamuspa Jesuspa hawanman tiyaykuqta. 33Manam paytaqa reqsirqanichu, ichaqa yakupi bautizanaypaq kachamuwaqniymi niwarqa: “Pimanmi Chuya Espíritu uraykamuspa hawanman tiyaykuqta rikusqaykim Chuya Espirituwan bautizaqqa”, nispa. 34Kunanqa rikuykuniñam, chayraykum Diospa Churin kasqanta willakuni, nispa.
Jesuspa punta kaq discipulonkunamanta
35Paqarinnintin punchawmi Bautizaq Juanqa huktawan maymi kasqanpi, iskay discipulonkunawan kachkarqa. 36Hinaspanmi chayninta Jesús pasachkaqta rikuruspan nirqa:
“Qawaychik, paymi Diospa Corderonqa”, nispa.
37Chaymi Juanpa iskay discipulonkuna chayta uyariykuspanku Jesusta qatikurqaku. 38Jesusñataqmi muyuriykuspan, paykuna qatimusqanta qawarispan kaynata nirqa:
¿Imatataq maskachkankichik? nispa.
Paykunañataqmi nirqaku:
Yachachikuq ¿maypitaq yachanki? nispanku.
39Hinaptinmi Jesusñataq nirqa:
Hakuchik qawamunaykichikpaq, nispa.
Chaymi rispanku Jesuspa maypim yachasqanta qawamurqaku, hinaspankum tawa hora tardeykuyña kasqanrayku paywan chay punchaw qeparqaku.
40Simón Pedropa wawqen Andresmi karqa Juanpa nisqanta uyariykuspa Jesusta qatikuqkunapa huknin. 41Paymi puntata wawqen Simonta tariykurqa, hinaspanmi nirqa:
Mesiastam tariramuniku, nispa. (Mesiasqa Cristo ninanmi)
42Hinaspanmi Andresqa wawqen Simonta Jesuspa kasqanman pusarqa. Jesusñataqmi Simonta rikuykuspan nirqa:
Qamqa Juanpa churin Simonmi kanki, kunanmantaqa Cefasñam sutiki kanqa, nispa. (Cefasqa Pedro ninanmi)
Felipetawan Natanaelta Jesuspa qayasqanmanta
43Jesusmi paqarinnintinta Galilea lawman rinanpaq kachkaspa Felipewan tuparurqa, hinaspam nirqa:
Qatiway, nispan.
44Felipeqa karqa Betsaida llaqtayuqmi, hina chay llaqtayuqtaqmi karqaku Andreswan Pedropas. 45Felipem Natanaelta tariruspan nirqa:
Tariramunikum huk runata, paymantam Moisespas chaynataq profetakunapas qellqarqa. Payqa Joseypa churin Nazaret llaqtayuq Jesusmi, nispa.
46Chaymi Natanael nirqa:
¿Yaqachu Nazaret llaqtamanta ima allinpas lloqsiramunman? nispa.
Hinaptinmi Felipeñataq nirqa:
Hakuchik qawamunaykipaq, nispa.
47Jesusñataqmi Natanaelta rikuruspan nirqa:
Kay hamuq runaqa cheqap israelitam, paypiqa manam ima engañopas kanchu, nispa.
48Chaymi Natanaelñataq tapurqa:
¿Maypitaq reqsinakurqanchik? nispa.
Jesusñataqmi nirqa:
Manaraqpas Felipe willasuchkaptikim higos sachapa sikinpi kachkaqta rikurqayki, nispa.
49Chaymi Natanaelñataq nirqa:
Yachachikuq, qamqa Diospa Churinmi kanki, Israel runakunapa reyninmi kanki, nispa.
50Jesusñataqmi nirqa:
¿Higospa sikinpim rikurqayki nisqayraykuchu creerunki? Chaymantapas aswan mas hatun kaqkunataraqmi rikunki.
51 # Gn 28.12. Cheqaptapunim nikichik: Kunanmantam rikunkichik hanaq pachata kicharayachkaqta hinaspa Diospa angelninkuna runapa Churinpa hawanman uraykamuspa wicharichkaqta, nispa.

Chuya Qellqa Revisión @ Sociedad Bíblica Peruana, 2012

Learn More About Chuya Qellqa 1992