YouVersion Logo
Search Icon

Jn 1

1
Sa' xtiklajik
1Sa' xtiklajik ak wan chaq li Aatin,
ut li Aatin wan chaq rik'in li Yos,
ut li Aatin a'an chaq Yos.
2A'an wan chaq sa' xtiklajik rik'in li Yos.
3Chixjunil ki'uxmank sa' xk'ab'a' a'an
ut maak'a' k'a' re ru kiwank chi maak'a' ta a'an.
4Rik'in wan chaq li yu'am
ut li yu'am a'an chaq li xsaqenkeb' li poyanam;
5li saqenk nalemtz'unk sa' li aak'ab',
ut li aak'ab' ink'a' kinumtaak sa' xb'een.
6Kol'elq jun li winq taqlanb'il chaq xb'aan li Yos,
aj Jwan xk'ab'a'.
7A'an kichalk cho'q aj yehol yaal chirix li saqenk
re naq chixjunileb' te'paab'anq xb'aan.
8Moko a'an ta li saqenk,
a'an b'an taqlanb'il chaq chi xyeeb'al ani tz'aqal li saqenk.
9Li tz'aqal saqenk li naxkutanob'resi chixjunileb'
yo chaq chi chalk sa' ruuchich'och'.
10Ak wan chaq sa' ruuchich'och',
ut li ruuchich'och' ki'uxk sa' xk'ab'a',
ab'an li ruuchich'och' ink'a' kixnaw ru.
11Sa' rochoch kik'ulunk,
ut eb' li wankeb' sa' li rochoch ink'a' ke'xk'ul.
12A'ut chixjunileb' li ke'k'uluk re,
kixk'e reheb' wank cho'q ralal xk'ajol li Yos,
a'eb' li neke'paab'ank re:
13eb' a'in ink'a' ke'yo'laak rik'in kik',
chi moko rik'in li naraj li tz'ejwalej
malaj ut rik'in rajom junaq winq,
rik'in b'an li Yos yo'lajenaqeb'.
14Ut li Aatin kitz'ejwalo'k
ut kixk'ojob' li xmuheb'aal sa' qayanq,#1,14 Najter q'e kutan li Yos nahilank chaq sa' li Loq'laj Muheb'aal (cf. Ex 33,7), ab'an anaqwan a' chik li Aatin tz'ejwalijenaq a'an li xmuheb'aal li Yos sa' qayanq.
ut laa'o xqaka'ya li xloq'al k'eeb'il re xb'aan li Yuwa'b'ej
jo' xloq'al li jun chi K'ajolb'ej
nujenaq chi usilal ut chi yaal.
15Laj Jwan kixch'olob' li yaal chirix ut kixye chi kaw xyaab' xkux:
“A'an a'in li xinye:
Li taachalq chiwix, a'an nim xwankil chiwu
xb'aan naq ak wan chaq chiwu”.
16Rik'in li xnimal xnujenaqil, xqak'ul qe chiqajunilo:
q'axal numtajenaq li rusilal kihoye'k sa' qab'een!
17Xb'aan naq li Chaq'rab' k'eeb'il chaq qe sa' xk'ab'a' laj Moisés,
a'ut li usilal ut li yaal xk'ulunk sa' xk'ab'a' li Jesus li Kriist.
18Li Yos maajun sut ki'ile'k ru xb'aan anihaq:
li K'ajolb'ej jun chirib'il li kisutq'iik rik'in li Yuwa'b'ej,
a'an kolk'utb'esinq re chiqu.
Li kixch'olob' laj Jwan aj kub'sihomha'
(Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Lk 3,15-17)
19A'an a'in li yaal kixch'olob' laj Jwan naq eb' laj Judiiy#1,19 Sa' li xtz'iib'ahom laj Jwan li aatin eb' laj Judiiy wan naq naraj naxye: “chixjunileb' laj Israel” (cf. 3,25...); ab'an k'iila sut naraj naxye: “eb' laj tij ut eb' laj jolominel li xik' neke'ilok re li Jesus” (2,18; 5,10...). ke'xtaqla chaq toj Jerusalén aj tij ut aj Leví chi xpatz'b'al re: “Anihat laa'at?”. 20Kixye tz'aqal chi kutankil ut ink'a' kixmuq:
—Maawa'in li Kriist.
21Ke'xpatz' wi' chik re:
—Anihat put laa'at? Ma laa'at laj Elías?
Laj Jwan kixye:
—Maawa'in.
—Ma laa'at li propeet? chankeb' wi' chik re.
Kixsumeheb' ut kixye:
—Ink'a'.
22Toja' naq ke'xye re:
—Anihat put laa'at chi jo'kanan, re naq toxqaye reheb' li xe'taqlank chaq qe? K'aru taaye chawix?
23Kixye laj Jwan:
—Laa'in li xyaab' kuxej naxjap chaq re sa' li chaqich'och': «Tiikob'resihomaq xb'e li Qaawa'», jo' kixye li propeet Isaías.#1,23 Is 40,3.
24Sa' xyanqeb' li ke'taqlaak chaq aran, wankeb' ajwi' aj Pariseey. 25Ut ke'xpatz' re:
—K'a' put naq nakatkub'sink ha', wi maawa'at li Kriist, chi moko laj Elías, chi moko li propeet?
26Laj Jwan kixsumeheb' ut kixye:
—Laa'in ninkub'sink ha' yal rik'in ha', ab'an sa' eeyanq wank jun li ink'a' nekenaw ru: 27a' li yo chaq chi chalk chiwix, ut laa'in moko ink'ulub' ta xhitb'al xk'aamal li xxaab'.
28A'in kik'ulmank Betania, junpak'al li nima' Jordán, b'arwi' laj Jwan yo chi kub'sink ha'.
29Sa' li kutan jun chik laj Jwan kiril li Jesus yo chi chalk rik'in, ut kixye: “Wahe' li xKarneer li Yos li naxkuy xmaak li ruuchich'och'. 30A'an a'in li xinye: «Chiwix laa'in taachalq jun winq li xq'axonk chiwu, xb'aan naq ak wan chaq chiwu». 31Ut laa'in ink'a' ninnaw chaq ru, ab'anan xinchalk chi kub'sink ha' re naq taak'utb'esiiq a'an chiruheb' laj Israel”.
32Laj Jwan kixch'olob' xyaalal li k'aru kiril, ut kixye: “Xinka'ya li Musiq'ej yo chaq chi kub'eek sa' choxa kama' junaq mukuy, ut kolkanaaq sa' xb'een. 33Laa'in ink'a' ninnaw chaq ru, ab'an li kitaqlank chaq we chi kub'sink ha' xye we: «Li taawil wi' chi kub'eek li Musiq'ej ut tolkanaaq sa' xb'een, a'an li taakub'sinq ha' rik'in Santil Musiq'ej».#1,33 Li Kriist tixk'e li Santil Musiq'ej naq akaq xwakliik chi yo'yo sa' xyanqeb' li kamenaq (cf. Jn 3,5; 7,37s; 14,16s; 16,7-8; 19,30; 20,22). 34Laa'in wilom ru ut nin'aatinak chirix naq a'an li Ralal li Yos”.
Eb' li xb'een xtzolom li Jesus
35Sa' li kutan jun chik wan wi' chik laj Jwan aran rochb'een wiib'eb' li xtzolom. 36Naq yo chi nume'k li Jesus, kixka'ya ut kixye:
—Ilomaq li xKarneer li Yos!
37Naq ke'rab'i xyeeb'al a'in, eb' li wiib' xtzolom laj Jwan ke'xtaaqe li Jesus. 38Li Jesus kixsutq'isi rib' ut kixk'e reetal naq yo xtaaqenkil:
—K'aru nekesik'? chan reheb'.
Eb' a'an ke'xye re:
—Rabbí, b'ar nakathilank?
Li aatin “Rabbí” nararaj naxye “At Tzolonel”.
39Kixye li Jesus reheb':
—Kimqex ut toxeeril.
Koheb' ut koxe'ril b'ar nahilank. Ut ke'kanaak rik'in chiru li kutan a'an: ak kaahib' honal tana re ewu.
40Laj Andrés, riitz'in laj Simón Pedro, a'an jun reheb' li wiib' ke'ab'ink re laj Jwan chi aatinak ut ke'xtaaqe li Jesus. 41A'an koxtaw xb'enwa laj Simón li ras, ut kixye re:
—Xqataw li Mesiiy (chi jalb'il ru naraj naxye: li Kriist).
42Ut kixk'am wan wi' li Jesus. Li Jesus kixka'ya ut kixye re:
—Laa'at laj Simón, ralal laj Jwan; Sefas chik taak'ab'a'in (naraj naxye: Pek).
43Sa' li kutan jun chik kiraj li Jesus xik Galilea. Koxtaw laj Felipe ut kixye re:
—Taaqehin.
44Laj Felipe a'an aj Betsaida, xtenamit laj Andrés ut laj Pedro.
45Laj Felipe koxtaw laj Natanael ut kixye re:
—Xqataw li tz'iib'anb'il chaq resil sa' li Chaq'rab' xb'aan laj Moisés, jo'wi' xb'aaneb' li propeet: a' li Jesus, ralal laj José, a' laj Nazaret.
46Kichaq'ok laj Natanael ut kixye:
—Ma wank tab'i' b'ayaq rusilal Nazaret?
Laj Felipe kixye re:
—Kim ut toxaawil.
47Li Jesus kiril naq laj Natanael yo chi nach'ok, ut kixye:
—We' chaq jun tz'aqal aj Israel li maak'a' b'alaq'ik rik'in.
48Laj Natanael kixpatz' re:
—Chanru naq nakanaw wu?
Kichaq'ok li Jesus ut kixye:
—Toj maji' nakatxb'oq laj Felipe, naq wankat chaq rub'el xche'el li iig, xatwil.
49Kichaq'ok laj Natanael:
—At Tzolonel, laa'at li Ralal li Yos, laa'at li xReyeb' laj Israel, chan re.
50Kichaq'ok li Jesus ut kixye:
—Ma yal xb'aan naq xinye aawe: «Xatwil rub'el xche'el li iig», nakapaab'? Toj taawil chik xkomon xninqal ru na'leb' chiruheb' a'in.
51Ut kixye wi' chik re:
—Relik chi yaal ninye eere: teeril li choxa chi teetooq ut eb' li x'ánjel li Yos yooqeb' chi taqe'k ut chi kub'eek sa' xb'een li K'ajolb'ej.#1,51 Li K'ajolb'ej taanimaaq xloq'al (13,31) ut tixte li rokeb'aal li choxa naq taataqsiiq (3,14). Aran taatz'aqloq ru li k'aru kiril chaq laj Jakob sa' xmatk' (cf. Gn 28,10-17).

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;