YouVersion Logo
Search Icon

Mt 1

1
I. XYO'LAJIK UT XCH'INA'ALIL LI JESUS (1,1—2,23)
A'aneb' a'in li xxe' xtoonal li Jesus
(Lk 3,23-38)
1Li Jesus, li Kriist, a'an ralal laj David ut ralal laj Abrahán. A'aneb' a'in li xxe' xtoonal.
2Laj Abrahán a'an chaq xyuwa' laj Isahak, laj Isahak a'an xyuwa' laj Jakob, laj Jakob a'an xyuwa' laj Judá jo'wi' eb' li riitz'in. 3Laj Judá kiwank wiib' li ralal rik'in lix Tamar, a'aneb' laj Fares ut laj Será; laj Fares a'an xyuwa' laj Esrón, laj Esrón a'an xyuwa' laj Aram, 4laj Aram a'an xyuwa' laj Aminadab, laj Aminadab a'an xyuwa' laj Najsón, laj Najsón a'an xyuwa' laj Salmón, 5laj Salmón kiwank ralal rik'in lix Rajab, a'an laj Bohos; laj Bohos kiwank ralal rik'in lix Rut, a'an laj Obed; laj Obed a'an xyuwa' laj Jesé, 6laj Jesé a'an xyuwa' laj David li awab'ej.
Laj David kiwank ralal rik'in li rixaqil laj Urías, a'an laj Salomón. 7Laj Salomón a'an chaq xyuwa' laj Robohán, laj Robohán a'an xyuwa' laj Abías, laj Abías a'an xyuwa' laj Asaf, 8laj Asaf a'an xyuwa' laj Josafat, laj Josafat a'an xyuwa' laj Jorán, laj Jorán a'an xyuwa' laj Osías, 9laj Osías a'an xyuwa' laj Jotam, laj Jotam a'an xyuwa' laj Ajás, laj Ajás a'an xyuwa' laj Esekías, 10laj Esekías a'an xyuwa' laj Manasés, laj Manasés a'an xyuwa' laj Amón, laj Amón a'an xyuwa' laj Josías, 11laj Josías a'an xyuwa' laj Jekonías jo'wi' xyuwa'eb' li riitz'in, a' naq ke'k'ame'k Babilonia.#1,11 A'an kik'ulmank naq eb' laj Judá ke'k'ame'k sa' li tenamit Babilonia, sa' li chihab' 587, sa' li Najter Chaq'rab'.
12Ut chirix naq ke'k'ame'k aran Babilonia, laj Jekonías kiwank ralal, a'an laj Saletiel. Laj Salatiel a'an chaq xyuwa' laj Sorobabel, 13laj Sorobabel a'an xyuwa' laj Abiud, laj Abiud a'an xyuwa' laj Eliakín, laj Eliakín a'an xyuwa' laj Asor, 14laj Asor a'an xyuwa' laj Sadok, laj Sadok a'an xyuwa' laj Akim, laj Akim a'an xyuwa' laj Eliud, 15laj Eliud a'an xyuwa' laj Elehasar, laj Elehasar a'an xyuwa' laj Matán, laj Matán a'an xyuwa' laj Jakob. 16Laj Jakob a'an xyuwa' laj José, li xb'eelom lix María li kiyo'laak wi' li Jesus, a' li Kriist xk'ab'a'.
17Jo'kan utan, li xk'ihaleb' li xxe' xtoonal li Jesus chalen chaq rik'in laj Abrahán toj rik'in laj David, kaalaju xteepaleb' riyajil li tenamit. Ut chalen wi' chik rik'in laj David toj rik'ineb' li ke'k'ame'k aran Babilonia, kaalaju xteepaleb' riyajil li tenamit. Ut chalen rik'ineb' li ke'k'ame'k Babilonia toj rik'in li Kriist,#1,17 Kriist sa' griego naraj naxye: Yulb'il xb'aan li Yos, sik'b'il ru, xaqab'anb'il xwankil xb'aan li Yos. Sa' hebreo Mesiiy nayeemank re. Sa' li Najter Chaq'rab' eb' li awab'ej neke'yule'k rik'in aseeyt naq neke'ok chi awab'ejil (cf. 1 S 10,1; 16,1-13). Jo'kan naq li Jesus a'an li Kriist, li yulb'il rik'in Santil Musiq'ej, li sik'b'il ru chi k'anjelak cho'q aj Kolonel ut xaqab'anb'il xwankil xb'aan li Yos. kaalaju xteepaleb' riyajil li tenamit.
Xyo'lajik li Jesus
(Lk 2,1-7)
18Li xyo'lajik li Jesus, li Kriist, jo'ka'in naq kiwank: ak tz'aamanb'il lix María, li xna' li Jesus, xb'aan laj José ut toj maji'aq naq'axonk rik'in, kikanaak sa' yu'am xb'aan li Santil Musiq'ej. 19Laj José, li xb'eelom, a'an jun li winq tiik xch'ool; ink'a' kiraj xsachb'al xloq'al lix María, jo'kan naq kiraj raj xkanab'ankil sa' muqmu.
20Ut naq ak k'uub'k'u sa' xch'ool xb'aanunkil a'in, li x'ánjel li Qaawa' kixk'ut rib' chiru sa' xmatk' ut kixye: “José, ralalat laj David, matk'oxlak chi xk'amb'al lix María cho'q aawixaqil, xb'aan naq li siyajenaq rik'in a'an re li Santil Musiq'ej. 21Taawanq jun xk'uula'al ut Jesus#1,21 Sa' hebreo Jesus naraj naxye: li Qaawa' nakolok. taak'e cho'q xk'ab'a', xb'aan naq tixkol li xtenamit chiru li xmaakeb'”.
22Chixjunil a'an kik'ulmank re naq kitz'aqlok ru li yeeb'il chaq xb'aan li Qaawa' chi xtz'uumal re li propeet:
23“K'ehomaq reetal, li tuq'ixq taawanq sa' yu'am,
taarala jun li k'uula'al,
ut Emmanuel te'xk'e cho'q xk'ab'a'”#1,23 Is 7,14.
(chi jalb'il ru naraj naxye: “Li Yos qik'in”).
24Naq ki'ajk ru laj José sa' xmatk', kixb'aanu jo' kitaqlaak wi' xb'aan li x'ánjel li Qaawa', ut kixk'am lix María cho'q rixaqil. 25Ut chi ink'a' kiwank rik'in, lix María kirala jun xk'uula'al, Jesus kik'ehe'k cho'q xk'ab'a'.

Currently Selected:

Mt 1: QQC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy