Versions

Cancel
 
1
Ordet blev människa
1 I begynnelsen var Ordet. Och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev skapat genom honom, och utan honom blev ingenting till av allt som är skapat. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 #”besegrat.” Alternativ översättning: förstått.Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte besegrat det.
6 Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
9 Det sanna ljuset som lyser över varje människa kom nu till världen. 10 Han var i världen, och världen hade blivit skapad genom honom. Men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans eget folk tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 #"naturlig födelse." Alternativ översättning: blod. #”kroppens.” Alternativ översättning: köttets.De är födda av Gud, och inte genom naturlig födelse eller av kroppens begär eller av någon mans vilja.
14 #”människa.” Alternativ översättning: kött.Och Ordet blev människa och bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 #, 30. ”överträffar.” Alternativ översättning: är före.Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sa: ’Han som kommer efter mig överträffar mig, för han var före mig’." 16 Av hans fullhet har vi alla fått, överflöd av nåd. 17 För lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, som själv är Gud och är vid Faderns sida, har gjort honom känd.
Johannes Döparens vittnesbörd
(Matt 3:1, Mark 1:2, Luk 3:15)
19 Detta var Johannes vittnesbörd när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte, utan bekände: "Jag är inte Kristus." 21 De frågade: "Vad är du då? Är du Elia?" Han sa: "Det är jag inte." "Är du Profeten?" Han svarade: "Nej." 22 Då sa de: "Vem är du? Vi behöver ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" 23 #Jes 40:3.Han svarade: "Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren! som profeten Jesaja har sagt."
24 Även några fariseer hade sänts ut, 25 och de frågade honom: "Varför döper du, om du varken är Kristus eller Elia eller Profeten?" 26 Johannes svarade: "Jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner, 27 han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar." 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordanfloden, där Johannes döpte.
Guds lamm
29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: "Där är Guds lamm, som tar bort världens synd. 30 Det var om honom jag sa: ’Efter mig kommer en man som överträffar mig, för han var före mig.’ 31 Jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."
32 Och Johannes vittnade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: 'Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.' 34 Jag har sett och jag har vittnat om att han är Guds Son."
De första lärjungarna
35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36 Han såg på Jesus där han kom gående och sa: "Där är Guds lamm." 37 De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. 38 Då Jesus vände sig om och såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi" - det betyder lärare - "var bor du?" 39 Han sa: "Kom så får ni se." De gick med honom och såg var han uppehöll sig och stannade hos honom den dagen. Det var vid sextontiden.
40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes tala och som hade följt Jesus. 41 Han fann först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder Kristus. 42 Han förde honom till Jesus, som noga såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas" - det betyder Petrus.
Filippos och Natanael blir kallade
43 Nästa dag beslöt Jesus att gå till Galileen. Han fann då Filippos och sa till honom: "Följ mig." 44 Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippos fann Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om - Jesus, Josefs son, från Nasaret." 46 Natanael sa: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippos svarade: "Kom och se." 47 När Jesus såg Natanael komma sa han om honom: "Se, en verklig israelit, en som är utan svek." 48 Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Jag såg dig där under fikonträdet innan Filippos kallade på dig." 49 Natanael sa: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung." 50 Jesus svarade honom: "Tror du för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet? Du ska få se större ting än detta." 51 Sedan sa han till honom: "Det jag säger till er är verkligen sant: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."