YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Ri e rati'-umam ri Jesús ojertan
(Lc. 3:23-38)
1Ri Qanimajawal Jesucristo e ralk'o'al kan ri David y ralk'o'al kan ri Abraham. E ri kipeteb'em lo che ri Abraham e taq wa':
2Ri ralk'o'al ri Abraham, Isaac rub'i';
ri ralk'o'al ri Isaac, Jacob rub'i';
taq ri ralk'o'al ri Jacob, e ri Judá kuk' ri ratz-uchaq'.
3Taq ri ralk'o'al ri Judá, e ri Fares y ri Zara yey rub'i' ri kichu e Tamar;
ri ralk'o'al ri Fares, Esrom rub'i';
ri ralk'o'al ri Esrom, Aram rub'i'.
4Ri ralk'o'al ri Aram, Aminadab rub'i';
ri ralk'o'al ri Aminadab, Naasón rub'i';
ri ralk'o'al ri Naasón, Salmón rub'i'.
5Ri ralk'o'al ri Salmón, Booz rub'i' yey ruchu ri Booz e Rahab.
Ri ralk'o'al ri Booz, Obed rub'i' yey rub'i' ruchu ri Obed e Rut.
Ri ralk'o'al ri Obed, Isaí rub'i'.
6Ri ralk'o'al ri Isaí, e ri rey David
y ri ralk'o'al ri David, Salomón rub'i' yey ruchu ri Salomón e ri rixoqil ri Urías.
7Ri ralk'o'al ri Salomón, Roboam rub'i';
ri ralk'o'al ri Roboam, Abías rub'i';
ri ralk'o'al ri Abías, Asa rub'i'.
8Ri ralk'o'al ri Asa, Josafat rub'i';
ri ralk'o'al ri Josafat, Joram rub'i';
ri ralk'o'al ri Joram, Uzías rub'i'.
9Ri ralk'o'al ri Uzías, Jotam rub'i';
ri ralk'o'al ri Jotam, Acaz rub'i';
ri ralk'o'al ri Acaz, Ezequías rub'i'.
10Ri ralk'o'al ri Ezequías, Manasés rub'i';
ri ralk'o'al ri Manasés, Amón rub'i';
ri ralk'o'al ri Amón, Josías rub'i'.
11Taq ri ralk'o'al ri Josías, e ri Jeconías kuk' ri ratz-uchaq'; rike xeb'alax chupa taq ri q'ij echiri' raj Israel xek'am b'i Babilonia.
12Echiri' ek'amom chub'i Babilonia, xalax jun ralk'o'al ri Jeconías, Salatiel rub'i';
ri ralk'o'al ri Salatiel, Zorobabel rub'i'.
13Ri ralk'o'al ri Zorobabel, Abiud rub'i';
ri ralk'o'al ri Abiud, Eliaquim rub'i';
ri ralk'o'al ri Eliaquim, Azor rub'i'.
14Ri ralk'o'al ri Azor, Sadoc rub'i';
ri ralk'o'al ri Sadoc, Aquim rub'i';
ri ralk'o'al ri Aquim, Eliud rub'i'.
15Ri ralk'o'al ri Eliud, Eleazar rub'i';
ri ralk'o'al ri Eleazar, Matán rub'i';
ri ralk'o'al ri Matán, Jacob rub'i'.
16Y ri ralk'o'al ri Jacob e ri José, ri rachijil ri María, ruchu ri Jesús. Yey ri Jesús e ri kab'i'x “Cristo” che.
17Jek'ula' chi konoje ri tikawex ujeqeb'em lo chwi ri Abraham k'a chwach ri David, xeb'ik'ow kajlajuj lema'j; chwi lo ri David k'a chwach echiri' xek'am b'i raj Israel pa ri tinamit Babilonia, xeb'ik'ow kajlajuj lema'j; yey chwi lo echiri' xek'am b'i raj Israel pa ri tinamit Babilonia k'a chwach ri ralaxib'al ri Cristo, xeb'ik'ow kajlajuj lema'j.
Ri ralaxib'al ri Jesús
(Lc. 2:1-7)
18Jewa' xu'an ri ralaxib'al ri Qanimajawal Jesucristo: Ri María, ruchu ri Jesús, unimam chik kak'uli' ruk' ri José. Ek'uchiri' k'amaja' kakijunimaj kib', ri María xkanaj yewa' ixoq ruma ruchuq'ab' ri Santowilaj Ruxlab'ixel ri Dios. 19Ri José, ri rachijil ri María, ruma lik jusuk' rub'inik y ruma na karaj taj kuya uk'ix ri María chikiwach ri winaq, xraj k'ut kuya kanoq e la' na jinta k'o kena'b'en re. 20Ek'uchiri' kuch'ob' raqan puwi wa', xaqik'ate't jun ángel re ri Dios xuk'ut rib' pa uwachik' y xub'i'ij che: «José, at ralk'o'al kan ri David, maxi'ij awib' che kak'am ri María re ku'an awixoqil,#1:19-20 Ri kaki'an rojertan raj Israel, e nab'e kakiyijb'a' ruwujil ri k'ulanikil jun junab' chwach pan echiri' kek'oji' junam pa kocho. Ek'uchiri' xkanaj kan ri María yewa' ixoq, k'o chi ruwujil ruk'ulanikil ruk' ri José, tob' rire k'a k'o pa kocho ruchu-uqaw. Ek'u ri' ri José ruma ri tzij ki'anom chik, xuch'ob' raqan kuya kan ruwujil re jachb'al ib' che ri María. Dt. 24:1 ma rumatzem rire, uk'ulum ruma ri Santowilaj Ruxlab'ixel ri Dios. 21Kalax k'u jun ralab' y Jesús rub'i' kakojo, ma Rire keb'ukolob'ej#1:21 “Jesús” pa ri ch'a'tem hebreo ke'elawi “Kolob'enel”. rutinamit che ri kimak» xcha'.
22Ronoje wa' xu'ano cha' e ku'ana janipa ri kub'i'ij Ruch'a'tem ri Dios echiri' ri q'alajisanel re ri Dios xub'i'ij:
23Chitanape': Jun chomilaj q'apoj ali kakanaj yewa' ixoq y kalax jun ralab'. Ek'u rub'i' kab'i'xik: Emanuel Is. 7:14
xcha'. Wa' ke'elawi “Dios xo'ljeqel quk'”. 24Ek'uchiri' xk'un saq chwach ri José, e xu'an ri xtaq che ruma ri ángel re ri Dios; xuk'am k'u ri María re rixoqil. 25Pero xuchajij na ruchomal ri María ma na xk'oji' ta ruk' k'a echiri' xalax na ri ralko ralab'. Y Jesús rub'i' xukojo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy