Juan 2
ACRNNT

Juan 2

2
Jun k'ulanikil pa ri tinamit Caná re Galilea
1Oxib' q'ij rik'owik wa', x'an jun k'ulanikil pa ri tinamit Caná re Galilea. Ruchu ri Jesús e jun chike ri e k'o chiri'. 2Ek'u ri Jesús, junam kuk' rutijo'n, xesik'ix pa ri k'ulanikil.
3Yey k'amaja' ne kak'is ri nimaq'ij echiri' xk'is ri vino. Ek'u ruchu ri Jesús xub'i'ij che:
—Xk'is ri vino ketajin che ujachik —xcha'.
4Ri Jesús xuk'ul uwach:
—Tape la, ¿su'chak kab'i'ij la wa' chwe ri'in? Ma k'amaja' kopon ri ora kanq'alajisaj nuwach —xcha'.
5Ek'u ruchu ri Jesús xub'i'ij chike ri keniman chiri':
—E 'ana alaq ronoje ri kub'i'ij rire che alaq —xcha'.
6Chiri' k'u ri' k'o waqib' tena'x 'anatal ruk' ab'aj, wa' kak'oli' ya' chupa re kijosq'ikil raj judi'ab' chwach ri Dios. Chujujunal tena'x, laj kok juna ochenta o juna cien litros ya' chupa.
7Ri Jesús xub'i'ij chike ri keniman chiri':
—Nojisaj alaq che ya' taq wa tena'x —xcha'.
Ek'u rike xkinojisaj chi utz.
8Ek'uchiri', ri Jesús xub'i'ij chike:
—Wo'ora chesaj lo alaq jub'iq' y k'ama b'i alaq che ri aj wach re wa nimaq'ij —xcha'. Y rike jela' xki'ano.
9Ek'u ri aj wach re ri nimaq'ij xuna' ri ya' 'anom vino che, tob' na reta'am ta nenare' pa xpe wi. Xew ri keniman chiri' keta'am, ma e rike xeb'esan lo ri ya'. Ek'u ri aj wach xusik'ij rala xk'uli'ik 10y jewa' xub'i'ij che:
—Konoje ri tikawex nab'e na e kakijach ri chomilaj vino, yey echiri' ri echokom lik k'i chi ri kitijom, k'a ek'uchiri' kajachi' ri xaqi tob' vino. No'j ri'at k'a e la' xawesaj lo ri saqil vino che wa k'isb'al re wa nimaq'ij —xcha'.
11E nab'e k'utub'al wa' re ruchuq'ab' ri Dios xu'an ri Jesús chila' Caná re Galilea. Ruk' wa' xuq'alajisaj ri unimal uwach uq'ij y ruma la' rutijo'n lik xkub'i' kik'u'x ruk'.
12Echiri' ik'owinaq chi wa', ri Jesús ruk' ruchu, kuk' taq ruchaq' y rutijo'n xeb'ek pa ri tinamit Capernaúm. Yey na xek'oji' ta chiri' uk'iyal q'ij.
Ri Jesús keb'eresaj b'i raj k'ay chupa ri Rocho Dios
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13Xa naqaj chi k'o wi lo ri Pascua, wa' e kinimaq'ij raj judi'ab'. Ek'u ri Jesús xe'ek pa ri tinamit Jerusalem. 14Chiri' pa ri Rocho Dios, xeb'u'riqa ri e aj k'ay b'oyexab', b'exex y palomax, kuk' ri e aj jachal uwach puaq#2:14 K'i uwach ri puaq kakik'am taq lo ri tikawex yey pa ri Rocho Dios xa jun uwach ri puaq kak'ulik. E uwari'che kakijal uwach ri puaq echiri' kakiya wa' re qasa'n. etz'ul chiri'.
15Ek'uchiri', ri Jesús xu'an jun asial y ruk' wa' xeb'eresaj lo pa ri Rocho Dios konoje rike junam kuk' taq ri b'exex y ri b'oyexab' e k'o pa k'ayij. Xuxulk'atila' taq b'i ri kimexa ri e aj jachal uwach puaq, y jela' xkichiko'b' b'i ri puaq. 16Xub'i'ij k'u chike raj k'ay ke palomax:
—¡Chesaj b'i alaq taq wa'! ¡Ma'an alaq k'ayb'al che ri Rocho ri Nuqaw! —xcha'.
17Ek'uchiri', xk'un chikik'u'x rutijo'n ri tz'ib'ital pa Ruch'a'tem ri Dios pa kub'i'ij wi:
Ruchajixik ri Ocho la
lik e ub'is nuk'u'x ri' Sal. 69:9
kacha'.
18Ek'u raj judi'ab' xkitz'onoj che:
—¿Sa' ri k'utub'al ka'an la chiqawach cha' kaqakojo ya'tal paq'ab' la ka'an la wa'? —xecha'.
19Ri Jesús xuk'ul uwach:
—We xwulij alaq wa rocho ri Dios, xa pa oxib' q'ij ri'in kanyak tanchik —xcha'.
20Xkib'i'ij k'u raj judi'ab' che:
—Wa' wa Rocho Dios pa cuarenta y seis junab' xutzin wi. ¿Kayak kami la ri' rilal pa oxib' q'ij? —xecha'.
21Pero ri “Rocho Dios” xch'a't ri Jesús puwi', e rucuerpo Rire. 22E uwari'che, echiri' xk'astaj lo chikixo'l ri ekaminaq, rutijo'n xk'un chikik'u'x ri ub'i'im chi lo chike. K'a ek'uchiri' xkimaj usuk' y xkikoj ri tz'ib'ital kan chupa Ruch'a'tem ri Dios puwi ri Jesús y ri b'i'tal kan ruma Rire.
Ri Jesús reta'am sa' ri k'o pa kanima' ri tikawex
23Echiri' k'o ri Jesús Jerusalem pa ri nimaq'ij Pascua, lik e k'i ri tikawex xkikoj rub'i' Rire ruma xkil taq ri k'utub'al re ruchuq'ab' ri Dios xu'ano. 24No'j ri Jesús na xkub'i' ta uk'u'x kuk' ma lik reta'am kiwach konoje. 25Na xajawax tane kab'i'x che sa' ri kakich'ob' raqan ri winaq, ma Rire reta'am sa' ri k'o chupa ri kanima'.

© 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo