Lukáš 12:18-21

Lukáš 12:18-21 CSP

Pak řekl: "Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se." Bůh mu však řekl: "Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?" Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.”
CSP: Český studijní překlad
Share