Zjevení 8
CSP
8
Sedmá pečeť a kadidlo s modlitbami svatých
1A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. 2A uviděl jsem sedm andělů, kteří stáli před Bohem; a bylo jim dáno sedm polnic.
3A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři; bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s#n.: k modlitbám modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. 4A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. 5Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení.
Sedm andělů s polnicemi
6A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravilo, aby zatroubili.
7Zatroubil první [anděl]. Nastalo krupobití a oheň smíšený#var.: smíšené (to obojí) s krví a bylo to svrženo na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá zelená tráva shořela.
8Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká hora hořící [ohněm] bylo vrženo do moře. Třetina moře se obrátila v krev 9a zahynula třetina živých#ř.: majících duši tvorů v moři a byla zničena třetina lodí.
10Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako pochodeň, a padla na třetinu řek a na prameny vod. 11Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a mnoho lidí zemřelo z těch vod, protože zhořkly.
12Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže třetina z nich ztemněla a nebylo světlo po třetinu dne a stejně i noci.
13Tu jsem uviděl a uslyšel jednoho orla, jak letí prostředkem nebe#n.: v zenitu a volá#ř.: říká mocným hlasem: “Běda, běda, běda#[trojí běda odpovídá třem zbývajícím ranám (9,12; 11,14; kpp. 15–16)]; 12,12; 18,10; Mt 23,13!; 24,19 těm, kteří bydlí na zemi, pro zbývající hlasy polnic tří andělů, kteří ještě mají troubit.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad