Lukáš 5:27-32

Lukáš 5:27-32 CSP

Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévi, sedícího v celnici, a řekl mu: “Následuj mne.” A on všeho zanechal, vstal a následoval ho. Lévi mu připravil ve svém domě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s nimi byli u stolu. Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali na jeho učedníky a říkali: “Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?” Ježíš jim odpověděl: “Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.”
CSP: Český studijní překlad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.