مەرقۆس 14:40

مەرقۆس 14:40 KSS

کاتێک کە دووبارە گەڕایەوە، بینی نوستوون، چونکە چاویان قورس ببوو، نەیانزانی چۆن وەڵامی بدەنەوە.
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share