OPENBARING 17
AFR53
17
Val van Babilon. Gesig van die groot hoer wat deur die dier verlei is.
1EN #Openb. 21:9een van #Openb. 15:1die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van #Nah. 3:4; Openb. 19:2die groot hoer #Jer. 51:13wat op die baie waters sit,
2 # Openb. 18:3,9 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het #Openb. 14:8dronk geword van die wyn van haar hoerery.
3En hy het my #Openb. 1:10; 21:10in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, #Openb. 13:1vol godslasterlike name, #Openb. 13:1met sewe koppe en tien horings.
4En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd #Dan. 11:38met goud en kosbare stene en pêrels, en #Jer. 51:7sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;
5en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: #II Thes. 2:7Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
6En ek het #Openb. 18:24die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van #Openb. 2:13die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.
7Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou #II Thes. 2:7die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.
8Die dier wat jy gesien het, was en is nie en #Openb. 11:7sal uit die afgrond opkom en na #Openb. 9:1die verderf vaar; en die bewoners van die aarde #Openb. 13:8wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.
9Hier #Openb. 13:18kom die verstand wat wysheid het, te pas. #Openb. 13:1Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.
10En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly.
11En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.
12En #Dan. 7:7,20; Sag. 1:18,19,21die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.
13Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.
14Hulle #Openb. 16:14sal teen die Lam oorlog voer, en #Openb. 3:21die Lam sal hulle oorwin — want Hy is #Openb. 19:16die Here van die here en #Dan. 2:47die Koning van die konings — en die #Openb. 14:4wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.
15En hy sê vir my: #Jes. 8:7; vers 1Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
16En #Vers 12die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en #Eség. 16:37,39naak, en #Openb. 19:18haar vlees eet en #Openb. 18:8haar met vuur verbrand.
17Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en #II Thes. 2:11hulle heerskappy aan die dier te gee #Openb. 10:7totdat die woorde van God volbring is.
18En die vrou wat jy gesien het, is #Openb. 14:8die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953