JOB 5
AFR53
5
Omdat niemand regverdig is voor God nie, is dit net die dwaas wat teen God opstaan en dientengevolge ’n ongeluk oor hom bring.
1ROEP maar — is daar iemand wat jou antwoord gee? En na wie van die #Job 15:15; Ps. 89:6,8heiliges sal jy gaan?
2Want verbitterdheid vermoor die dwaas, en naywer maak die domme dood.
3 # Ps. 37:35 ens. Ek self het gesien hoe ’n dwaas wortel skiet; maar skielik het ek sy woning vervloek.
4Ver is sy kinders van geluk; en hulle word verbrysel #Ps. 127:5in die poort #Ps. 109:12sonder dat iemand red.
5Wat hy geoes het, eet die hongerige op, en dié haal dit selfs uit die doringheining uit; en die ondergang hyg na hulle rykdom.
6Want onheil kom nie voort uit die stof, en moeite spruit nie uit die grond nie.
7Maar die mens word #Gén. 3:17vir moeite gebore soos die vonke boontoe vlieg.
As Élifas Job was, sou hy hom tot God wend wat in sy wêreldregering net die goeie bedoel.
8MAAR wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê,
9aan Hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike, wonders sonder getal;
10 # Ps. 65:10,11 wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde;
11 # I Sam. 2:7 om nederiges op ’n hoogte te stel daarbo; en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk.
12Hy #Ps. 33:10wat die planne van listige mense verydel, sodat hulle hande niks kan uitrig wat standhou nie;
13 # Job 18:7; I Kor. 3:19 wat die wyse manne vang in hulle listigheid, en die raad van die slinkse mense misluk van haastigheid.
14Oordag stuit hulle op duisternis, en #Deut. 28:29soos in die nag tas hulle rond op die middag.
15So #Ps. 35:10verlos Hy dan van die swaard wat kom uit hulle mond, en die behoeftige uit die hand van die sterk man.
16So is daar dan verwagting vir die arme; en #Ps. 107:42ongeregtigheid hou die mond toe.
Omdat God goed is, moet Job die kastyding aanneem; die end daarvan is vermeerderde seën.
17KYK, #Ps. 94:12gelukkig is die man wat God kasty; #Spr. 3:11verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie.
18Want Hý doen smart aan, maar verbind ook; #Deut. 32:39Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond.
19 # Ps. 34:20 In ses benoudhede sal Hy jou red, ja, in sewe sal geen onheil jou tref nie.
20 # Ps. 33:19 In hongersnood verlos Hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard.
21 # Ps. 31:21 As die tong gésel, word jy weggesteek; en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie.
22Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag, en vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie.
23Want met die klippe van die veld is #Hos. 2:17jou verbond, en die wilde diere van die veld is met jou bevriend.
24En jy sal uitvind dat jou tent in vrede is; en as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis nie.
25Ook sal jy uitvind dat #Ps. 112:2jou kroos talryk is en jou nakomelinge soos die plante van die aarde.
26Op #Spr. 9:11; 10:27rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos ’n koringgerf ingebring word op sy tyd.
27Kyk, dit het ons nagespeur, so is dit; hoor dit, en neem jy dit ter harte.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953