Matie Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
GNGNT

Matie Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo

Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
Matie yé Yesu Kristo ya panpaankaab piik nin bile nnɔ ya uba nɛ. U kɛle' uʼgbɔnku kuu ki de' binib bà nnɔ lii yé Sufmbɛ nɛ ki pekre' ki paan' Kristo ya sɛn bo.
U wuɔn' kugbɔnku kuu ni ki ye Yesu nɛ yé uyo bo Uwien là pùon' Sufmbɛ ki ye u li sɔn wà wɔ ń baa kí lá ŋmiɛn bɛ kí li yé biʼbɛr nnɔ. U kɛle' Kujɔtiekpaaku ya gbɔnku ya gbɛr kuʼni tù yɛbe, ki wuɔn' Yesu sɔnsɔn' tù len' nà nnɔ ma bo, ki tɔke' ki ye Uwien ya bɛl nɛkn' ní ŋɔ.
Kugbɔnku kuu ya cincinm, liyul 1 kí tì baa iyul 2, Matie lienh Yesu ya màam nin uʼbuwaam bo nɛ. Yesu yé ubɛr nɛ ki baa' wɔ ń ñɛn binib biʼbiɛre ni.
Kí cin iyul 3:1 kí tì baa iyul 4:11, Matie lienh San sìi' Yesu Uwien ya ñunm ma bo nin Satan biike' wɔ ma bo nɛ.
Kí cin iyul 4:12 kí tì baa 18: 35, Matie lienh Yesu tien' nà Galile ya tinfɛnm ni nnɔ nɛ. U pɔn' mikpɛnjɛnm mà yɛbe nɛ ki wɔkn' binib Uwien ya bɛl ya gbɛr, ki cère' biwiɛnb faake' ki yɛbe.
Kí cin iyul 19 kí tì baa iyul 25, Yesu jon' Yerusalɛm bó, ki tì wɔkn' binib Uwien ya gbɛr niʼbó. U wɔkn' binib ugbengbenyo ya gbɛr, ki tɔke' bɛ ki ye bi la cère uba ń lɛre kí tuln bɛ.
Kí cin iyul 26 kí tì baa iyul 28, Matie lienh Sufmbɛ ya ciɛnb cuo' Yesu, ki cère' bi bun' wɔ tibuur, ki kpɛ' wɔ udɔpɔnpɔn bo nin u mɛkre' ma bo ya gbɛr nɛ.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku