Rimanom 13:9

Rimanom 13:9 SEB

Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share