Druhý Timotejovi 3:8

Druhý Timotejovi 3:8 SEB

Ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share