Prvý Timotejovi 5:8

Prvý Timotejovi 5:8 SEB

No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share