Žalmy 106:22

Žalmy 106:22 SEBDT

zázraky v Chámovej krajine, úžasné skutky pri Trstinovom mori.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share