Lukáš 16:18

Lukáš 16:18 SEBDT

Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share