Sudcov 4:4-5

Sudcov 4:4-5 SEBDT

V tom čase súdila v Izraeli prorokyňa Debora, Lappidótova žena. Sedávala pod Deborinou palmou na Efrajimskom pohorí medzi Rámou a Bételom a Izraeliti prichádzali k nej na súd.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share