Sudcov 4:3

Sudcov 4:3 SEBDT

Izraeliti úpenlivo žiadali od Hospodina pomoc, lebo Jabín mal deväťsto železných vozov a Izraelitov dvadsať rokov tvrdo utláčal.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share