Sudcov 4:24

Sudcov 4:24 SEBDT

Potom ruka Izraelitov stále tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabína, až kým ho nezničili.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share