Sudcov 4:18

Sudcov 4:18 SEBDT

Jael vyšla oproti Siserovi a pozvala ho: „Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa!“ Keď sa uchýlil k nej do stanu, zakryla ho prikrývkou.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share