Sudcov 4:17

Sudcov 4:17 SEBDT

Sisera utekal pešo k stanu Jael, ženy Kénitu Chebera, pretože medzi chacórskym kráľom Jabínom a domom Kénijca Chebera bol mier.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share