Genezis 50:11

Genezis 50:11 SEBDT

Keď Kanaánčania videli v Goren-Atáde smútočnú slávnosť, vraveli: „Egypťania majú veľký smútok.“ Preto sa to miesto za Jordánom volá Abél-Micrajim.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Genezis 50:11