Genezis 38:1-10

Genezis 38:1-10 SEBDT

V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adullámu menom Chira. Júda tam uzrel dcéru Kanaánčana, ktorý sa volal Šúa, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi: „Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo!“ Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share