Genezis 10:22

Genezis 10:22 SEBDT

Šémovi synovia sú: Elám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a Aram.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share