Ezechiel 38:6

Ezechiel 38:6 SEBDT

Gomer a všetky jeho hordy, Bét-Togarma, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share