Druhý Timotejovi 4:1

Druhý Timotejovi 4:1 SEBDT

Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share