Druhá Samuelova 24:15-16

Druhá Samuelova 24:15-16 SEBDT

Tak dopustil Hospodin na Izrael mor od toho rána po stanovený čas, takže z ľudu od Dánu po Beér-Šebu zahynulo sedemdesiattisíc mužov. Keď anjel vystrel ruku na Jeruzalem, aby ho nivočil, uľútilo sa Hospodinovi tej skazy a anjelovi, ktorý pustošil ľud, prikázal: „Prestaň! Odtiahni ruku!“ Hospodinov anjel bol práve pri humne Jebúseja Aravnu.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Druhá Samuelova 24:15-16