Druhý Korinťanom 11:3

Druhý Korinťanom 11:3 SEBDT

Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou ľstivosťou.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share