Prvý Tesaloničanom 5:27

Prvý Tesaloničanom 5:27 SEBDT

Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share