Prvý Korinťanom 10:32

Prvý Korinťanom 10:32 SEBDT

Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share