Yahaya 1
TSWNT

Yahaya 1

1
Ikaka i na yaa casu wuma
1Kafu a yuwan uvaɗi Danshi#1:1 Aza a Israꞌila a tsu tara ta̱ Danshi vo oꞌwo A̱sula̱ amma nu u ri koꞌo diga A̱sula̱ Dada. Ure u na u laꞌa lobonoi e ekere a Yahaya ɗa ndolo adama u cuɗuwa Yesu Zamawawa. da̱na̱ ta̱ lo. Danshiꞌi u da̱na̱ ta̱ oɓolo na̱ A̱sula̱, Danshiꞌi una̱ta̱ u ɗa u ri na̱ A̱sula̱. 2U to oɓolo na̱ A̱sula̱ kafu ufaru wu uvaɗi.
3A̱yi ɗa u yuwain ili suru. Babu ili i na i ri lo i na u yuwain shi. 4Danshiꞌi a̱yi ɗa ufaru u wuma, a̱vu wumaꞌa u ta̱wa̱a̱ ama ne ekan. 5Reve ekaꞌan e ikana a̱tsuma̱ e irumbu, agba irumbuꞌu i gura laꞌa yi ucira shi.
6Vuma ro da̱na̱ ta̱ lo za na a̱ tsu ɗe Yahaya,#1:6 A̱yi Yahaya o uguzu u nda a̱yi ɗa Yahaya za vu Urumbusu, amma a̱yi ɗa Yahaya aajiya a na a ɗanai aatagada a nda shi.† za na A̱sula̱ a̱ lyunguyi tsa malingata ma̱ yi. 7U ta̱wa̱ ta̱ u damma ama amayun e ekaꞌan, tsa̱ra̱ ama suru a ca okolo adama e ili i na u dammai. 8A̱yi aciya̱yi a̱yi ɗa ekaꞌan shi, amma u ta̱wa̱ ta̱ tsa̱ra̱ u damma ama amayun e ekaꞌan. 9Ekan a amayun a na a casu ama suru ekan a̱ ta̱ ta̱wa̱ o uvaɗi, waru u ta̱wa̱ ta̱ ɗe!
10Danshiꞌi u da̱na̱ ta̱ a̱tsuma̱ o uvaɗi waru A̱sula̱ a yuwan ta̱ ulinga na̱ a̱yi u yuwan uvaɗi, agba ama o uvaɗi e reve yi shi. 11U ta̱wa̱ ta̱ a̱tsuma̱ e iɗa ya̱ yi agba ama a̱ yi a̱ usu yi shi. 12Amma ozo o ro a̱ usu yi ta̱, reve a ca okolo e le ya̱ꞌa̱ yi. Ɗaɗa u zuwa nle o oꞌwoi muwun ma̱ A̱sula̱. 13Agba cine na nan dada le a matsan nle ɗa u zuwa nle o oꞌwoi muwun ma̱ A̱sula̱ shi. A̱sula̱ a ɗa na aciya̱yi u zuwa nle o oꞌwoi muwun ma̱ yi.
14Danshiꞌi u ka̱mba̱ ta̱ vaɗilima̱, reve u da̱nu a̱tsuma̱ a̱ tsu. U da̱na̱ ta̱ tapu ni isaꞌani na amayun. Tse ene ta̱ tsugbain tsa̱ yi tsa na u tsura̱i adama a na a̱yi ɗa Mawun ma Dada goon.
15Yahaya yuwan ta̱ adanshi a amayun adama a̱ yi ana u dammai, “A̱yi nda a̱yi ɗa Za na n yuwaan nɗu adanshi adama a̱ yi: ‘Za na a matsain a̱ca̱pa̱ a̱ va̱ u laꞌa mu ta̱ tsugbain adama a na u ta̱ lo wuma, kafu a yuwan ekpeꞌwin a na a matsan mu.’ ” 16Adama e icigi ya̱ a̱ɓula̱ ya̱ yi e ekere a̱ tsu, ɗaɗa u zuwaa ntsu abaꞌun suru, waru u ta casu tsu abaꞌun kuci. 17Ama a̱ ushi ta̱ Wila̱ e ekere a Musa, agba isaꞌani† na amayun e ekere e Yesu Kristi† Zamawawa ɗa o uta̱i. 18Babu za na enei ɗe A̱sula̱, she Mawun ma̱ ta̱ goon, za na ri una̱ta̱ na̱ A̱sula̱ waru u ri a muwwulai na̱ Dada. A̱yi ɗa goon u zuwai ama e revei cine A̱sula̱ a̱ ri.
Yahaya yuwan ta̱ adanshi adama e Yesu
(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19A̱vu azagbain a aza a Israꞌila a̱tsuma̱ a̱ Urishelima a̱ lyungu nan ganu oɓolo na̱ nan Levi o ro a̱ ꞌya̱wa̱ e ece Yahaya za vu Urumbusu, “Zane ɗa gba a̱vu vu ri?”
20Agba u pala le shi, a̱vu u yuwan adanshi a alanga e eteshe, adansa, “A̱mu ɗa Kristi Zamawawaꞌa shi.”
21Ɗaɗa e ece niyi, “Na̱ a̱vu ɗa Kristi Zamawawaꞌa shi, zane ɗa vu ri? A̱vu ɗa Iliya?”#1:21 Adama a na A̱sula̱ a tarai Iliya a̱ tyo zuva a̱yi ubuwu wuma, aza a Israꞌila a̱ da̱na̱ ta̱ a pura Iliya ka̱mba̱. Musa yuwan ta̱ nzuwulai a na A̱sula̱ a̱ ta̱ lyunguwa̱ aza a Israꞌila na̱ vumava̱sula̱ oroci a̱ yi. Aza a Israꞌila a̱ da̱na̱ ta̱ a pura vumava̱sula̱ ro la̱nga̱.
Reve u usu, “Oꞌo, a̱mu ɗa shi.”
A̱vu e ecishe yi, “A̱vu Vumava̱sula̱† ro ɗa la̱nga̱?”
A̱vu u usu, “Oꞌo, a̱mu ɗa shi.”
22Reve a damma yi, “To zane ɗa vu ri? Damma tsu tsa̱ra̱ tsu reve ili i na tsaa damma aza a na a̱ lyungu ntsu. Zane ɗa gba vaa tarasa aciya̱wu?”
23Reve u ka̱mbuwa̱ le ni idanshi ya Ishaya vumava̱sula̱:
“A̱mu ɗa uɗyo wu nanza e ɗewu a̱tsuma̱ o una, adansa,
‘I foɓoo Zagbain ure u saꞌani,
za na ri lo a̱ ta̱wa̱.’ ”
24Afarishi† a ɗa aza a na a̱ lyunguyi ama o ndolo. 25A̱vu e ece, “Na̱ a̱vu ɗa Kristi Zamawawaꞌa shi, ko Iliya, ko Vumava̱sula̱ ro la̱nga̱ shi, to, cine vaa yuwusan urumbusu tsunda?”
26Ɗaɗa Yahaya damma nle, “N tsu rumbu† ta̱ na̱ mini, amma gogo a̱tsuma̱ o oɓolo a nda, vuma ro ta̱ pa a na i revei shi. 27A̱yi ɗa u ta̱wa̱i a̱ca̱pa̱ a̱ va̱. N rawa m ba̱ɗa̱ vunu va atan va̱ yi shi.”
28Yahaya rumbusu ta̱ ama a̱ lyuci va Batanya za na ri asana a̱ mɓa̱nga̱ mu Uɗolu wa̱ Urdu ana ili i nda i farai suru.
Yesu ɗa Ma̱giriꞌi ma̱ A̱sula̱
29Ana usana u tawai, a̱vu Yahaya ene Yesu† a̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ u na u ri. Reve u damma, “Apa Ma̱giriꞌi ma̱ A̱sula̱† ma na A̱sula̱ a yuwain ulinga na̱ a̱yi na u yuwayin ama o uvaɗi gafura vu nusu le. 30Vuma na n yuwusain adanshi a aci a̱ yi a ɗaɗa nda ana n dammai, ‘Za na a matsain a̱ca̱pa̱ a̱ va̱ u laꞌa mu ta̱ tsugbain, adama a na u ta̱ lo wuma kafu a yuwan ekpeꞌwin a na a matsan mu.’ 31N reve ko a̱yi ɗa shi, amma n yuwusan ta̱ urumbusu na̱ mini, tsa̱ra̱ n zuwa ama a Israꞌila e reve ko zane ɗa u ri.”
32Reve Yahaya damma, “Me ene ta̱ Ruhu cipa̱i diga zuva oroci a muɗa a̱vu u telee yi. 33N shi n reve ko na a̱yi ɗa shi, amma ana A̱sula̱ a̱ lyungu numu n rumbusu na̱ mini, u damma mu ta̱, ‘Na̱ ve ene Ruhu va Akiza a̱ cipusa̱ reve u telee vuma ro, vuma na yaa zama ɗaɗa ndolo. A̱yi ɗa za na tsu rumbu na̱ Ruhu va Akiza.’† 34Me ene ta̱ ana ili i nda i farai na̱ Yesu. Adama o ndolo n ta dansaa ɗu amayun a na a̱yi ɗaɗa Mawun ma̱ A̱sula̱.”
Ojoro o ufaru e Yesu
35Ana usana u tawai, Yahaya da̱na̱ ta̱ ɗe oɓolo no ojoro† e re a̱ yi a yuwusan urumbusu. 36Ana we enei Yesu a mmalu, reve u damma, “Apa Ma̱giriꞌi ma̱ A̱sula̱!”†
37Ojoroꞌo a uwwa ta̱ ana Yahaya dammai ne, ɗaɗa o toniyi Yesu. 38Ana u vadalai a̱vu we ene le o tonishi yi, ɗaɗa we ece nle, “Nye ɗa i ri e izami?”
Reve a̱ usu, “Rabbi,† te ɗa vu ri na̱ nden?” (“Rabbi” urevu wa̱ yi a̱yi ɗa “Manlu.”)
39Reve u usu, “Ta̱wa̱i ye ene.” (A mantsa ma̱ rumu na̱shi vu ulivu ɗa.) Reve o toni e ene uba̱ta̱ꞌa̱, reve a̱ da̱nu oɓolo hali urana u koto.
40Vuma ta̱ a̱tsuma̱ o ojoroꞌo a̱yi ɗa Andarawu mawun ma̱ a̱na̱wu ma̱ Simo Bituru. 41Ili i na Andarawu fara yuwain a̱yi ɗa u zami ta̱ mawun ma̱ a̱na̱wu ma̱ yi Simo, a̱vu u damma yi, “Tse ene ta̱ Zamawawa† na a yuwaan ntsu nzuwulaiꞌi!” (Na̱ Tsuyahuda† a yuwan ta̱ ulinga na̱ “Zamawawa” waru una̱ta̱ u ɗa u ri na̱ Tsuheleni† “Kristi.”) 42A̱vu Andarawu tara yi a̱ tyo uba̱ta̱ u na Yesu ri.
Ana Yesu ka̱lyuwa̱ niyi a̱vu u damma, “A̱vu ɗa Simo, aala a dada va̱ wu a ɗa Yahaya.† A̱ ta̱ ɗe wu Kefa.” (A̱yi “Kefa” ili i ta̱ i ɗa na̱ “Bituru.”)
Yesu ɗangwa ta̱ Filibu na̱ Nataniya
43Ana usana u tawisai, reve Yesu jiyan u ka̱ra̱ a̱ tyo Ga̱lili. Ana we enei Filibu, a̱vu u damma yi, “Toni mu.”
44Besaida lyuci na Filibu uta̱i ɗa, waru lyuci va Andarawu na̱ Bituru ɗa. 45Ana Filibu ꞌya̱wa̱ cinai Nataniya a̱vu u damma yi, “Tse ene ta̱ vuma na Musa ɗanai adama a̱ yi a̱tsuma̱ a̱ Wila̱. Waru ama̱sula̱ a ɗana ta̱ adama a̱ yi. A̱yi ɗa Yesu ulobo wa̱ Isuhu, waru Nazara ɗa lyuci va̱ yi.”
46Amma Nataniya damma ta̱ Filibu, “A̱ ta̱ tsura̱ ili i saꞌani a̱ lyuci va Nazara?”
Reve u usu, “Ta̱wa̱ ve ene.”
47Ana Yesu enei Nataniya a̱ ta̱wa̱ yi, reve u damma, “Apa ugundo wa amayun a nkaya n tsu aza a Israꞌila.† A̱yi za yipaalishi i ɗa shi.”
48A̱vu Nataniya ece yi, “Cine tsa ɗa vu reve numu?”
A̱vu u usu yi, “Me ene wu ta̱ nden e ikyun yu ubiri, kafu Filibu ɗe wu.”
49Ɗaɗa Nataniya usu niyi, “Manlu, a̱vu ɗaɗa Mawun ma̱ A̱sula̱. A̱vu ɗa Mogono ma aza a Israꞌila.”
50Reve we ece yi, “Vu usu mu ta̱ adama a na n dammai me ene wu ta̱ e ikyun yu ubiri? Vu te ene ili i gbagbain i na i laꞌai nda.”
51Ɗaɗa Yesu damma nle, “Amayun a ɗa maa dansaa ɗu, i te ene zuva ukpa̱tuꞌu, a̱vu waru nlingata ma̱ A̱sula̱ n da̱na̱ a̱ ꞌya̱wusa̱ na̱ a̱ cipi e ekere a Mawun ma Vuma.”†