Romiečiams 14:18

Romiečiams 14:18 LBD-EKU

Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share