Patarlių 28:24

Patarlių 28:24 LBD-EKU

Kas apiplėšia tėvą ar motiną ir sako: „Tai ne nuodėmė!“ – tas plėšikų sėbras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 28:24